Nationellt referenslaboratorium för luftvägsvirus (RSV, parainfluensavirus, metapneumovirus, rhinovirus, övriga coronavirus)

Här finns information om analyser, svarstider, avgifter och uppdragsbeskrivning.

Ansvarigt laboratorium

Medicinsk Diagnostik Karolinska

  • Avdelning: Medicinsk enhet Klinisk mikrobiologi
  • Verksamhetschef: Annika Tiveljung Lindell

Omfattning

RSV, parainfluensavirus, metapneumovirus, rhinovirus, bocavirus, övriga coronavirus (ej coronavirus SARS-CoV-2).

Kontaktuppgifter och tillgänglighet

Referensfunktioner nås genom laboratoriets ordinarie kontaktvägar för läkarkonsultation.

Kontakt med Klinisk Mikrobiologi (karolinska.se)

Ledare av NRL: Johan Brynedal Öckinger, molekylärbiolog.

Referensdiagnostik

Tabell med referensdiagnostik.
Analys Ackrediterad analys Svarstid Avgift Övrig information
Primärdiagnostik för RSV med PCR (a) Ja Inom 1 dygn 1 300 kr Tillhandahålls som ett analyspaket tillsammans med influensavirus A/B och coronavirus SARS-CoV-2
Primärdiagnostik för parainfluensavirus 1-4, metapneumovirus, bocavirus, HCoV-NL63, HCoV-HKU1, HCoV-OC43, HCoV-229E, Rhinovirus med PCR (b) Ja Inom 1-3 dagar 933 kr Tillhandahålls som ett analyspaket tillsammans med adeno- och enterovirus.
Typning av rhinovirus och enterovirus med sekvensering Inom 4-5 vardagar vid akuta frågeställningar; annars inom 1-2 veckor 0 kr

(a) Primärdiagnostiken särskiljer ej på RSV A och RSV B. Specifik undersökning kan utföras med icke ackrediterad in-house metod. Ange vid förfrågan om särskiljande referensdiagnostik önskas.

(a) Primärdiagnostiken särskiljer ej på coronavirus-HKU1 och coronavirus-OC43. Specifik undersökning kan utföras med icke ackrediterad in-house metod. Ange vid förfrågan om särskiljande referensdiagnostik önskas.

Avgifter enligt avtal 2019-01-01 har uppdaterats 2022-04-29. Dessa kan årligen höjas motsvarande landstingsindex/ konsumentprisindex (LPI/KPI), eller vid behov högre efter förankring i SLIM styrgrupp.

Sekvensering av ytterligare virus samt typning med next generation sequencing (NGS) är under uppbyggnad.

Referensmaterial

Avidentifierade patientprover kan tillhandahållas i begränsad omfattning till självkostnadspris.

Rådgivning kring kommersiella källor erbjuds i första hand.

Expertstöd

Expertis tillgänglig på kontorstid via vidarekoppling från laboratoriet Kundservice (se kontaktuppgifter och tillgänglighet).

Utveckling och samverkan

Vi arbetar med att implementera NGS för helgenomsekvensering och typning i samarbete med SciLifeLab och det nyinrättade Genomic Medicine Center Karolinska (GMCK). Förbättrad diagnostik och övervakning av luftvägsvirus via NGS kommer att vara en del av detta arbete.

Omvärldsbevakning och beredskap

Vi har regelbunden och god kontakt med Folkhälsomyndigheten och bedriver omvärldsbevakning genom deltagande nationella och internationella konferenser.