Nationella referenslaboratorier för enterovirus (coxsackievirus, echovirus-, övriga enterovirus) och parechovirus

Här finns information om analyser, svarstider, avgifter och uppdragsbeskrivning.

Ansvarigt laboratorium

Medicinsk Diagnostik Karolinska

  • Avdelning: Medicinsk enhet Klinisk mikrobiologi
  • Verksamhetschef: Annika Tiveljung Lindell

Kompletterande laboratorium

Folkhälsomyndigheten

  • Avdelningen för mikrobiologi
  • Avdelningschef: Sara Byfors

Omfattning

Coxsackievirus, echovirus, övriga enterovirus och parechovirus.

Fördelning av uppdrag

För frågor kring diagnostik hänvisas till MDK respektive Folkhälsomyndigheten enligt nedanstående förteckning. För övriga frågor kontaktas MDK om det inte är tydligt att frågan hanteras av Folkhälsomyndigheten.

Kontaktuppgifter och tillgänglighet

Medicinsk Diagnostik Karolinska

Referensfunktioner nås genom laboratoriets ordinarie kontaktvägar för läkarkonsultation.

Kontakt med Klinisk Mikrobiologi (karolinska.se)

Ledare av NRL: Jan Albert, professor, överläkare.

Folkhälsomyndigheten

Referensfunktioner nås genom laboratoriets ordinarie kontaktvägar för läkarkonsultation.

Kundtjänst mikrobiologi (folkhalsomyndigheten.se)

Vid brådskande behov utanför kontorstid kan fråga anmälas till KMiB, på telefon 010-205 24 00, för vidareförmedling till NRL med svar under kontorstid.

Ledare av NRL: Lena Dillner, enhetschef.

Referensdiagnostik

Tabell innehållandes referensdiagnostik för enterovirus hos Medicinsk Diagnostik Karolinska.
Analys Tid till utsvar Avgift
Primärdiagnostik för enterovirus (inklusive coxsackievirus, echovirus) samt parechovirus med realtids-PCR, ackrediterad analys 1-4 dagar 1 349 kr
Enterovirus-D68 realtids-PCR, kvalitetssäkrad analys 1-4 dagar 1 349 kr
Enterovirus/rhinovirustypning med sekvensering, kvalitetssäkrad analys 1-2 veckor (a) 0 kr

(a) 2-4 dagar vid akuta frågeställningar.

Tabell innehållandes referensdiagnostik för enterovirus hos Folkhälsomyndigheten.
Analys Ackrediterade Tid till utsvar Avgift Övrigt
Fördjupad karaktärisering med ackrediterad typningsmetodik (molekylära metoder) vid verifierad enterovirusinfektion Alla molekylära metoder är SWEDAC-ackrediterade 20 arbetsdagar 0 kr Typning av enterovirus (enteroviruspositiv meningoencefalit) som ingår i det nationella övervakningsprogrammet för poliovirus är avgiftsfria

Avgifter enligt avtal 2019-01-01 har uppdaterats 2022-04-29.

Folkhälsomyndigheten svarar ut på papper eller elektroniskt via LabPortalen; till Karolinska, Sahlgrenska, Uppsala, Linköping kopplas E-svar till journalsystemet.

LabPortalen/eRemiss (infosolutions.se)

Referensmaterial

Medicinsk Diagnostik Karolinska

Patientprover, typade patientprover, plasmider för EV-D68 och ytterligare några enterovirustyper. Frysta referensstammar för många enterovirustyper, dock ej fullständigt katalogiserat och underhållet.

Folkhälsomyndigheten

Visst referensmaterial (enterovirusisolat) finns på myndigheten. Vid Folkhälsomyndigheten finns virusodling uppsatt för polio inom övervakningsprogrammet.

Expertstöd

Medicinsk Diagnostik Karolinska

På MDK finns virologisk kompetens på överläkarnivå alltid tillgänglig under laboratoriets öppettider. Vid behov av akut konsultation finns expertkompetens på enterovirus i allmänhet tillgänglig. Expertkompetens garanteras via aktiv forskning och deltagande i europeiska nätverk, fr.a. European Non-Polio Enterovirus Network (ENPEN).

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten är delaktig i utbrottshantering med expertkompetens.

Utveckling och samverkan

Medicinsk Diagnostik Karolinska

MDK har tillgång till sekvensering och typning av genregionerna VP1 och VP4/VP2 för enterovirus och rhinovirus. NGS-baserad helgenomsekvensering för enterovirus D68 utförs i samarbete med Clinical Genomics, SciLifeLab och arbete med att etablera helgenomsekvensering av andra typer av enterovirus och rhinovirus pågår.

Folkhälsomyndigheten

Främst inom typningsmetodik, amplicon sekvensering (NGS).

Omvärldsbevakning och beredskap

Medicinsk Diagnostik Karolinska

Se ovan. MDK bedriver omvärldsbevakning som ett led i vårt deltagande i europeiska nätverk och forskning.

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten bedriver kontinuerlig omvärldsbevakning som utvärderas och distribueras till nationella intressenter. Myndigheten får också regelbundet tillgång till global information ifrån WHO och ECDC.