Nationella referenslaboratorier för borrelia (Borrelia burgdorferi s.l.)

Här finns information om analyser, svarstider, avgifter och uppdragsbeskrivning.

Ansvarigt laboratorium

Sahlgrenska universitetssjukhuset

 • Avdelning: Klinisk mikrobiologi
 • Verksamhetschef: Peter Brodin

Kompletterande laboratorium

Region Jönköpings län

 • Avdelning: Klinisk mikrobiologi
 • Verksamhetschef: Hanna Odén Poulsen

Fördelning av uppdrag

Formellt huvudansvar för referensfunktionen har Klinisk mikrobiologi, Sahlgrenska universitetssjukhuset, men båda laboratorierna kan företräda den nationella referensfunktionen. Tillsammans kan vi erbjuda ett brett utbud av analysmetoder för såväl primär som bekräftande diagnostik, vissa referensmaterial samt rådgivning (se specifikation längre ned på sidan).

Kontaktuppgifter och tillgänglighet

Sahlgrenska universitetssjukhuset

Kundtjänst Klinisk mikrobiologi: Vardagar klockan 08:00-17:00 samt helgdagar klockan 08:00-14:00, telefon 031-342 49 45 eller epost (ange ämne Referensdiagnostik Borrelia).

baktlab.su@vgregion.se

Ledare för NRL: Christine Wennerås, professor, överläkare.

christine.wenneras@microbio.gu.se

Region Jönköpings län

Referensfunktioner nås genom laboratoriets ordinarie kontaktvägar för läkarkonsultation.

Nationellt referenslaboratorium för Borrelia och andra fästingburna bakterier (rjl.se)

Ledare för NRL är Anna J Henningsson, docent, överläkare.

anna.jonsson.henningsson@rjl.se

Referensdiagnostik

Tabell 1 med referensdiagnostik.
Analys Ackreditering Svarstid Lab Avgift Laboratorium utomlands
Antikroppspåvisning i serum: LIAISON Borrelia IgG och IgM Ja 1-3 dagar Sahlgrenska 625 kr DiaSorin, Saluggia, Italien
Antikroppspåvisning i serum och cerebrospinalvätska: LIAISON Borrelia IgG och IgM Ja 1-3 dagar Sahlgrenska 1 250 kr DiaSorin, Saluggia, Italien. Indexberäkning enligt Reiber
Påvisning av Borrelia-specifik nukleinsyra i cerebrospinalvätska eller ledvätska: PCR Nej 1-7 dagar Sahlgrenska 665 kr
Antikroppspåvisning i serum: LIAISON Borrelia IgG Ja 1-4 dagar Jönköping 220 kr DiaSorin, Saluggia, Italien
Borrelia-specifikt antikroppsindex: LIAISON Borrelia IgG Ja 1-4 dagar Jönköping 879 kr DiaSorin, Saluggia, Italien
Antikroppspåvisning (IgM+IgG) i serum (immunoblot): EUROLINE Borrelia RN-AT IgG och IgM Nej 1-7 dagar Jönköping 1 231 kr EUROIMMUN AG, Lübeck, Tyskland
Borrelia-specifikt antikroppsindex (Luminex): recomBead Borrelia IgG Nej 1-7 dagar Jönköping 1 996 kr Mikrogen GmbH, Neuried, Tyskland
CXCL13-analys i cerebrospinalvätska (immunkromatografi): ReaScan CXCL13 Nej 1-7 dagar Jönköping 818 kr Oy Reagena Ltd, Toivala, Finland
Påvisning av Borrelia-specifik nukleinsyra i cerebrospinalvätska, ledvätska eller biopsimaterial: realtids-PCR (16S rRNA) Nej 1-7 dagar Jönköping 807 kr

Avgifter enligt avtal 2019-01-01 har uppdaterats 2022-04-29. Dessa kan årligen höjas motsvarande landstingsindex/ konsumentprisindex (LPI/KPI), eller vid behov högre efter förankring i SLIM styrgrupp.

Sahlgrenska universitetssjukhuset

Provsvar levereras normalt i pappersformat. Provsvar kan även faxas eller skickas digitalt för kunder som har avtal med Sahlgrenska sjukhuset.

Region Jönköpings län

Analyssvar lämnas i nuläget i pappersformat. Vid behov av mer brådskande svar kan man ringa laboratoriets kundtjänst, telefon 010-242 20 00. Vår kundtjänst kan även nås via epost (ange ämne Referensdiagnostik Borrelia).

laboratoriemedicin@rjl.se

Referensmaterial

Serum och cerebrospinalvätska

 • Beskrivning: Kvalitetsutskick för Borrelia-antikroppar i serum och cerebrospinalvätska
 • Kostnad: Kontakta Equalis AB i Uppsala
 • Laboratorium: Klinisk mikrobiologi, Sahlgrenska universitetssjukhuset

Serum

 • Beskrivning: Antikroppspositiva prover från kliniskt och serologiskt väl karaktäriserade patienter. Antikroppsnegativa prover från blodgivare samt kliniskt och serologiskt utvärderade patienter. Vi samarbetar gärna kring metodutvärderingar och kan då bidra med provmaterial från vår biobank.
 • Kostnad: Samarbete efter överenskommelse
 • Laboratorium: Klinisk mikrobiologi, Region Jönköpings län

Bakteriestammar

 • Beskrivning: Kliniska isolat av afzelii, B. garinii och B. burgdorferi s.s.
 • Kostnad: Vi kan vid särskild förfrågan dela med oss av isolat till självkostnadspris, ca 2 500 kr/isolat
 • Laboratorium: Klinisk mikrobiologi, Region Jönköpings län

Expertstöd

Diagnostikstöd

Stöd efter förfrågan för utredning av patient med misstänkt infektion. Vi kan även vid behov bistå med såväl primär som bekräftande diagnostik.

Metodstöd

Vi kan bistå med material och erfarenhet vid metodval, validering och implementering.

Kvalitetsstöd

Vi kan bistå med kontrollmaterial, second opinion och verifiering av fynd med annan/kompletterande metod.

Information

Spridning av information via nätverkets webbportal.

Utveckling och samverkan

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Nära kontakt med kliniska Borrelia-experter vid Infektionskliniken, Östra sjukhuset, Göteborg. Erfarenhet av att delta i stora forskningsprojekt, samt goda möjligheter att delta i nya utvecklings- och forskningsprojekt. Ansvariga för diagnostikdelen av Equalis kvalitetsutskick Neuroborrelios.

Länssjukhuset Ryhov

Vi arbetar med att sätta samman paneler för utvärdering av serologiska respektive molekylärbiologiska metoder för diagnostik av infektioner orsakade av B. burgdorferi s.l. Vi har ett omfattande skandinaviskt och europeiskt nätverk där vi samverkar i frågor gällande diagnostik, behandling och forskning om borrelios och andra fästingburna infektioner. Vi har nära samarbete med ett flertal laboratorier och kliniker inom landet samt med Statens Serum Institut i Köpenhamn och med Folkehelseinstituttet i Oslo.

Omvärldsbevakning och beredskap

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Vi har god insyn i Borrelia-diagnostiken som bedrivs vid det 40-tal kliniska laboratorier i Norden som deltar i Equalis Borrelia-serologi utskick, både vad gäller analysmetoder, prestanda, och tolkning av analyssvar. Vidare har vi genom deltagande i europeiska forskningsprojekt (EU-projekt HILYSEN II och NorthTick) god omvärldsbevakning.

Länssjukhuset Ryhov

Genom aktivt deltagande i skandinaviska och europeiska nätverk (till exempel NSCMID, ESGBOR, NorthTick), konferensdeltagande och litteraturbevakning har vi en god överblick av vilka diagnostikmetoder som används och vi håller oss uppdaterade om nya riskområden, nya fästingburna agens/Borrelia-arter och om utvecklingen inom diagnostik, behandling och forskning.