Nationella referenslaboratorier för bakteriell STI (Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Treponema pallidum, Haemophilus ducreyi, Ureaplasma urealyticum)

Här finns information om analyser, svarstider, avgifter och uppdragsbeskrivning.

Ansvarigt laboratorium

Universitetssjukhuset Örebro

  • Avdelning: Klinisk Mikrobiologi
  • Verksamhetschef: Shaman Muradrasoli

Kompletterande laboratorier

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

  • Avdelning: Klinisk mikrobiologi
  • Verksamhetschef: Peter Brodin

Akademiska Sjukhuset

  • Avdelning: Klinisk mikrobiologi
  • Verksamhetschef: Johan Lindh

Omfattning

Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Treponema pallidum, Haemophilus ducreyi, Ureaplasma urealyticum.

Fördelning av uppdrag

Vid frågor och för diskussioner kontaktas huvudansvarigt NRL. För beställning av nedanstående analyser kontaktas huvudansvarigt alternativt kompletterande NRL som hanterar önskade analyser.

Kontaktuppgifter och tillgänglighet

Universitetssjukhuset i Örebro

Kontaktas vid frågor och för diskussioner om bakteriell STI.

Laboratoriet har jourbemanning under årets alla dagar avseende akut bakteriologi och virologi. Denna läkarjour kan kontaktas vid behov vardagar klockan 08:00-16:30 och helgdagar klockan 08:00-14:00 på telefon 019-602 35 23.

Ledare av NRL: Magnus Unemo, professor, mikrobiolog/molekylärbiolog, Martin Sundqvist, överläkare, Med Dr samt Hans Fredlund, överläkare, docent.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Laboratoriet är öppet vardagar klockan 08:00-17:00, helger klockan 08:00-16:00, på telefon 031-342 49 45. Jourhavande bakteriolog finns tillgänglig vardagar klockan 08:00-18:00, helger klockan 08:00-14:00, och kan förmedla en första kontakt för kunder med brådskande behov på telefon 031-342 49 45.

Kontaktpersoner: Sara Keshavarzi, Marjan Ajdari, Anna Grankvist, Rahil Dahlén Kristina Eriksson.

Ledare av NRL: Christine, Wennerås, professor, överläkare.

Akademiska Sjukhuset

Referensfunktioner nås genom laboratoriets ordinarie kontaktvägar för läkarkonsultation.

Kontaktinformation (akademiska.se)

Ledare av NRL: Björn Herrmann, docent/mikrobiolog samt Kenneth Nilsson, docent, överläkare.

Referensdiagnostik

Universitetssjukhuset i Örebro

Laboratoriet är ackrediterat och de primärdiagnostiska metoderna är ackrediterade medan sällananalyser, nyutvecklade analyser och molekylära typningsmetoder endast i vissa fall är ackrediterade.

Laboratoriet utför serologisk och/eller genetisk typning samt verifikation av antibiotikakänslighet med MIC-bestämning eller molekylärbiologisk metod. Verifikation av svårdiagnostiserade prover med serologiska, bakteriologiska och molekylärbiologiska metoder.

Tidigare preliminärsvar/telefonsvar (tabell 1) kan erhållas vid behov. Slutsvar lämnas i nuläget enbart via vanlig post.

Tabell 1 med referensdiagnostik.
Analys Svarstid Avgift
N. gonorrhoeae verifiering och resistensbestämning 2-3 arbetsdagar 467 kr
N. gonorrhoeae verifiering, resistensbestämning och helgenomsekvensering 2-3 veckor 1 968 kr
N. gonorrhoeae RNA påvisning 2-3 arbetsdagar 302 kr
N. gonorrhoeae molekylärbiologisk verifiering 2-7 arbetsdagar Ca 600 kr
C. trachomatis, RNA påvisning 2-3 arbetsdagar 302 kr
C. trachomatis verifierande molekylärbiologisk diagnostik av svårbedömda prover 2-7 arbetsdagar 2 100 kr
M. genitalium, RNA påvisning 2-3 arbetsdagar 491 kr
M. genitalium, resistensbestämning med molekylärgenetisk metod 2-7 arbetsdagar 491 kr
Serologisk syfilisdiagnostik med CMIA teknik 2-3 arbetsdagar 151 kr
Serologisk syfilisdiagnostik med TPPA 2-3 arbetsdagar 216 kr
Serologisk syfilisdiagnostik med RPR 2-3 arbetsdagar 135 kr

Aktuella priser juli 2022. Dessa kan årligen höjas motsvarande landstingsindex/ konsumentprisindex (LPI/KPI), eller vid behov högre efter förankring i SLIM styrgrupp.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Serologisk och molekylärbiologisk verifiering av misstänkt aktuell eller latent syfilisinfektion inklusive neurosyfilis. PCR-baserad diagnostik av Treponema pallidum, Haemophilus ducreyi Ureaplasma urealyticum och Ureaplasma parvum.

Infektioner med syfilis eller H. ducreyi ger inte upphov till utbrott varför det medicinskt sett inte finns behov för akuta analyser.

Tabell 2 med referensdiagnostik.
Analys Svarstid Avgift
Treponema screen 1-3 dagar 148 kr
Syfilis IgM i serum Inom 5 dagar 1 752 kr
TPPA Inom 5 dagar 385 kr
PCR Treponema pallidum Inom 5 dagar 652 kr
PCR Haemophilus ducreyi Inom 5 dagar 652 kr
PCR Ureaplasma (U.) urealyticum och U. paryum Inom 5 dagar 652 kr

Aktuella priser juli 2022. Dessa kan årligen höjas motsvarande landstingsindex/konsumentprisindex (LPI/KPI), eller vid behov högre efter förankring i SLIM styrgrupp.

Svar levereras normalt i pappersformat. Provsvar kan även faxas eller skickas digitalt för kunder som har avtal med Sahlgrenska sjukhuset.

Akademiska Sjukhuset

Laboratoriet är ackrediterat och primärdiagnostiska metoder är ackrediterade, medan fåtalsdiagnostik är kvalitetssäkrade.

Tabell 3 med referensdiagnostik.
Analys Svarstid Avgift
C. trachomatis DNA 2-5 arbetsdagar 257 kr
LGV DNA 2-5 arbetsdagar 1 062 kr
Antikroppsbestämning IgG/M Chlamydia spp Euroimmun MIF 2-5 arbetsdagar 1 410 kr
MLST-genotypning C. trachomatis Efter överenskommelse, svar ges i pappersformat 3 000 kr

Aktuella priser februari 2022. Dessa kan årligen höjas motsvarande landstingsindex/konsumentprisindex (LPI/KPI), eller vid behov högre efter förankring i SLIM styrgrupp.

Referensmaterial

Universitetssjukhuset i Örebro

Referensstammar för diagnostik och antibiotikakänslighet kan tillhandahållas till självkostnadspris liksom små volymer av serumprover i tillämpliga fall, prisnivå beroende av materialets lättillgänglighet/svårtillgänglighet.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Eventuellt kan små volymer serumprov tillhandahållas i utvalda fall för syfilisanalyser.

Akademiska Sjukhuset

Kontrollmaterial för molekylärbiologisk primärdiagnostik liksom serumprover kan vid behov levereras till självkostnadspris. C. trachomatis-odling görs inte inom primärdiagnostik, men referensstammar finns.

Expertstöd

Universitetssjukhuset i Örebro

Stöd i diskussion av diagnostiska analyser, epidemiologisk information av aktuell nationell och internationell epidemiologi samt stöd i hanteringen av enstaka sjukdomsfall och utbrott kan erhållas. Laboratoriet utför regelbundet utvärdering av nya kommersiella tester på marknaden. Dessa görs publika genom publikationer och/eller postrar i samband med vetenskapliga konferenser.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Stöd i diskussion av diagnostiska analyser, epidemiologisk information av aktuell nationell och internationell epidemiologi samt stöd i hanteringen av enstaka sjukdomsfall och utbrott kan erhållas.

Akademiska Sjukhuset

Stöd i diskussion av diagnostiska analyser samt stöd i hanteringen av enstaka sjukdomsfall och utbrott kan erhållas.

Utveckling och samverkan

Universitetssjukhuset i Örebro

Laboratoriet har gedigen erfarenhet av och kan erbjuda möjligheter att samverka i kvalitetsarbeten, utvecklingsarbeten och forskningsarbeten med andra laboratorier eller kliniker.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Laboratoriet har erfarenhet av och kan erbjuda möjligheter att samverka i kvalitetsarbeten, utvecklingsarbeten och forskningsarbeten med andra laboratorier eller kliniker.

Akademiska Sjukhuset

Laboratoriet har erfarenhet av och kan erbjuda möjligheter att samverka i kvalitetsarbeten, utvecklingsarbeten och forskningsarbeten med andra laboratorier eller kliniker.

Omvärldsbevakning och beredskap

Universitetssjukhuset i Örebro

Laboratoriet följer den svenska och globala epidemiologin och metodutvecklingen inom området. Beredskap finns för tillfällig ökad referensfunktion vid exempelvis en utbrottssituation i landet. Extraanslag kommer i dessa fall ansökas om från SLIM för att täcka kostnader för reagens, extra arbetstid mm.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Laboratoriet följer epidemiologin avseende syfilis och H. ducreyi och Ureaplasma-arter samt metodutvecklingen inom området.

Akademiska Sjukhuset

Laboratoriet följer den globala epidemiologin och metodutvecklingen inom området.