Nationella referenslaboratorier för svampar

Här finns information om analyser, svarstider, avgifter och uppdragsbeskrivning.

Ansvarigt laboratorium

Medicinsk Diagnostik Karolinska

  • Avdelning: Klinisk mikrobiologi
  • Verksamhetschef: Annika Tiveljung Lindell

Kompletterande laboratorium

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

  • Avdelning: Klinisk mikrobiologi
  • Verksamhetschef: Peter Brodin

Fördelning av uppdrag

Medicinsk Diagnostik Karolinska (MDK) ansvarar för svampidentifiering och resistensbestämning och Sahlgrenska Universitetssjukhuset ansvarar för Cystisk Fibros-relaterad mykologi och analys av beta-Glukan. Vid frågor kontaktas huvudansvarigt NRL, om det inte är tydligt att frågan hanterades av kompletterande NRL.

Kontaktuppgifter och tillgänglighet

Medicinsk Diagnostik Karolinska

Referensfunktioner nås genom laboratoriets ordinarie kontaktvägar för läkarkonsultation.

Kontakt med Klinisk Mikrobiologi (karolinska.se)

Ledare av NRL: Måns Ullberg, docent, överläkare samt Erja Chryssanthou, docent, mikrobiolog.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Laboratoriet öppet vardagar klockan 08:00-18:00, lördagar klockan 08:00-15:00 samt söndagar och aftnar klockan 08:00-14:00. Jourhavande bakteriolog finns tillgänglig vardagar klockan 08:00-18:00 samt helger klockan 08:00-14:00.

Telefon 031-342 49 45.

Ledare av NRL: Nahid Kondori, docent, övermikrobiolog, enhetschef samt Helena Hammarström, överläkare.

Referensdiagnostik hos Medicinsk Diagnostik Karolinska

Tabell 1 med referensdiagnostik.
Analys Ackrediterade metoder Svarstid Avgift
Odling av jästsvamp (t.ex Candida, Cryptococcus) och mögelsvamp (t.ex Aspergillus) Ja Direkt vid pos svar, inom 2 veckor 667 kr
Odling av dermatofyter Ja Direkt vid pos svar, inom 3 veckor 564 kr
Odling av endemisk dimorf svamp (Histoplasma, Coccidioides, Blastomyces, Paracoccidioides, Emergomyces, Talaromyces marneffei) tillhörande riskklass 3 Ja Direkt vid pos svar, inom 8 veckor 667 kr
Mikroskopi Ja Inom 1-2 vardagar Ingår i priset för odling
Antigendetektion (galaktomannan) av Aspergillus Ja Utförs dagligen 899 kr
Antigendetektion betaglukan Utförs 3 gånger i veckan 1 710 kr
Antigendetektion av Cryptococcus neoformans Ja Inom 1 dygn 899 kr
DNA-påvisning av Aspergillus med PCR Ja Inom 1-2 vardagar  917 kr
DNA-påvisning av Aspergillus och Candida med PCR Ja Inom 1-2 vardagar 1 834 kr
DNA-påvisning av Dermatofyt med PCR Ja Inom 2-4 vardagar 700 kr
T2 Candida Inom ett dygn vardagar 2 972 kr
Artbestämning av svampisolat Ja Vanligen inom 1 vecka 549 kr
Artbestämning genom NGS av svampisolat och svamp DNA i kliniskt provmaterial Inom 6 dagar 4 069 kr
Resistensbestämning av jäst, dermatofyt och mögelsvamp med referensmetod alt. kommersiell MIC-metod Ja Inom 1 vecka 549 kr
Påvisning av IgG-antikroppar mot endemiska dimorfa svampar Vanligen inom 2 vardagar 749 kr/ art
Påvisning av IgG-antikroppar mot Aspergillus Inom 5 dagar 1 774 kr

Avgifter enligt avtal 2019-01-01 har uppdaterats 2022-04-29. Dessa kan årligen höjas motsvarande landstingsindex/ konsumentprisindex (LPI/KPI), eller vid behov högre efter förankring i SLIM styrgrupp.

Referensdiagnostik hos Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Tabell 2 med referensdiagnostik.
Analys Svarstid Avgift
Antigendetektion betaglukan Utförs dagligen 1 612 kr
Antigendetektion Aspergillus galaktomannan Inom en vecka 1 054 kr
Svamp hos patienter med cystisk fibros, odling 1–3 dagar för detektion av jästsvampar; 10 dagar för mögelsvampar i luftvägsprover; 3 veckor för odling av Exophiala 428 kr
Svamp hos patienter med cystisk fibros, direktmikroskopi Utförs dagligen på begäran 200 kr
Svamp hos patienter med cystisk fibros, resistensbestämning (MIC) Inom en vecka 526 kr

Avgifter enligt avtal 2019-01-01 har uppdaterats 2022-04-29. Dessa kan årligen höjas motsvarande landstingsindex/ konsumentprisindex (LPI/KPI), eller vid behov högre efter förankring i SLIM styrgrupp.

Provsvar levereras elektroniskt till primärvård inom Västra Götalandsregionen, samt till avdelningar inom Sahlgrenska Universitetssjukhus. Till övriga kunder levereras provsvar på papper eller med fax.

Referensmaterial

Medicinsk Diagnostik Karolinska

Laboratoriet kan, vid särskilda frågeställningar, bistå mikrobiologiska laboratorier inom landet med begränsat antal kliniska svampisolat.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Serum för antigenpåvisning- betaglukan. Luftvägsprover för svampar hos patienter med cystisk fibros, även andra provmaterial från cystisk fibros patienter. Framodlade jäst och mögelsvampar på platta.

Expertstöd

Medicinsk Diagnostik Karolinska

Överläkare/specialistläkare (4 st) och mikrobiolog (docent) kan förmedla expertstöd vid medicinska konsultationer, rådgivning vid validering och implementering av ny diagnostik.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Stöd i diskussion av diagnostiska analyser, epidemiologisk information av aktuell nationell och internationell epidemiologi samt stöd i hanteringen av enstaka sjukdomsfall och utbrott kan erhållas.

Utveckling och samverkan

Medicinsk Diagnostik Karolinska

Laboratoriet har ambitionen att ligga i frontlinjen vid etablerande av ny metodik. Exempel är etablerandet av Aspergillus och Candida PCR och svampsekvensering med NGS.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Laboratoriet har erfarenhet av och kan erbjuda möjligheter att samverka i kvalitetsarbeten, utvecklingsarbeten och forskningsarbeten med andra laboratorier eller kliniker.

Omvärldsbevakning och beredskap

Medicinsk Diagnostik Karolinska

Vi ämnar bevaka nya internationella rekommendationer och guidelines för diagnostik och behandling av svampinfektioner. Övervakning av resistensläge och lokal epidemiologi.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Laboratoriet följer epidemiologin avseende svampinfektioner samt metodutveckling inom området bl.a. genom aktivt deltagande i konferenserna; International Society for Human and Animal Mycology (ISHAM), Trends in Medical Mycology (TIMM), Nordic Society for Medical Mycology (NSMM), Svensk Sällskap för klinisk Mykologi (SSKM).