Nationellt referenslaboratorium för poliovirus

Här finns information om analyser, svarstider, avgifter och uppdragsbeskrivning.

Ansvarigt laboratorium

Folkhälsomyndigheten

  • Avdelningen för mikrobiologi
  • Avdelningschef: Sara Byfors

Samverkan

NRL för poliovirus samverkar nära med NRL för enterovirus.

Kontaktuppgifter och tillgänglighet

Referensfunktioner nås genom laboratoriets ordinarie kontaktvägar för läkarkonsultation.

Kundtjänst mikrobiologi (folkhalsomyndigheten.se)

Vid brådskande behov utanför kontorstid kan fråga anmälas till KMiB, på telefon 010-205 24 00, för vidareförmedling till NRL med svar under kontorstid.

Ledare av NRL: Lena Dillner, enhetschef.

Referensdiagnostik

Tabell med referensdiagnostik.
Analys Tillgänglighet Tid till utsvar Avgift
Virusisolering med efterföljande molekylär typning (ackrediterad) Utförs veckovis. Vid misstanke om polio kommer prov skickas till WHO laboratorium för konfirmation 2-4 veckor 0 kr (a)
Polioserologi mot polio typ 1 och 3 med neutralisationstest Analysen utförs en gång i veckan 2 veckor 1 560 kr
Polioserologi mot polio typ 2 Utförs externt (RIVM) vid förfrågan 4 veckor 2 700 kr

(a) Ingår i det nationella övervakningsprogrammet.

Avgifter enligt avtal 2019-05-20 har uppdaterats 2022-04-29. Dessa kan årligen höjas motsvarande landstingsindex/konsumentprisindex (LPI/KPI), eller vid behov högre efter förankring i SLIM styrgrupp.

Folkhälsomyndigheten svarar ut på papper eller elektroniskt via LabPortalen; till Karolinska, Sahlgrenska, Uppsala, Linköping kopplas E-svar till journalsystemet.

LabPortalen/eRemiss (infosolutions.se)

Referensmaterial

Referensmaterial finns på myndigheten (OBS: endast Sabin 1 och 3 stammar finns i enlighet med WHOs inneslutning av poliovirus numera tillgänglig i Sverige). Vid behov av referensmaterial utöver Sabinmaterial kan referenslaboratorium in Holland kontaktas (via Folkhälsomyndigheten).

Expertstöd

Myndigheten är referenslaboratorium mot WHO sedan många år tillbaka. Både kunskap samt långvarig erfarenhet bland medarbetaren finns. NPL är också delaktig i myndighetens övergripande polioarbete tillsammans med epidemiologer på myndigheten.

Utveckling och samverkan

Redan idag finns ett väl etablerat nätverk både nationellt (med laboratorier som utför primärdiagnostik för enterovirus) och internationellt (med andra poliolaboratorier, samt WHO och ECDC).

Omvärldsbevakning och beredskap

Folkhälsomyndigheten bedriver kontinuerlig omvärldsbevakning som utvärderas och distribueras till nationella intressenter. Myndigheten får också regelbundet tillgång till global information ifrån WHO och ECDC. Myndigheten bedriver nationell övervakning via SmiNet.