Om anmälan

Enligt smittskyddslagen ska fall av allmänfarliga och andra anmälnings­pliktiga sjukdomar anmälas utan dröjsmål. Anmälnings­skyldigheten gäller behandlande läkare, obducerande läkare, laboratorie­läkare och andra personer som är ansvariga för laboratorier, om de misstänker eller konstaterar ett sådant fall. För anmälan används SmiNet.

SmiNet används sedan av landets smittskyddsläkare, smittskyddsenheter och Folkhälsomyndigheten gemensamt för att övervaka de 60-tal sjukdomar som är anmälningspliktiga enligt smittskyddslagen.

Hur du loggar in och skickar in anmälningar

Klinisk anmälan

Laboratorieanmälan

Laboratorieanmälan - Användarmanual (PDF, 1023 kB)(Öppnas i nytt fönster)

Har du frågor om den automatiska labbdataexporten, kontakta sminet@folkhalsomyndigheten.se

Paragrafanmälan

Användarmanual – Paragrafanmälan i nya SmiNet (PDF, 1,4 MB)(Öppnas i nytt fönster)

Anmäl utan inloggning

Det finns möjlighet att skicka in anmälan på papper utan att logga in i SmiNet. Använd endast den här funktionen om du inte kan logga in via SITHS-kort/eTjänste­kort eller gruppinloggning eller om SmiNet inte kan nås.

Här finns anmälningsformulär för klinisk- och paragrafanmälan i PDF-format som du kan fylla i. De måste sedan skrivas ut och postas till smittskyddsläkaren i din region.

Observera att en anmälan på papper försenar anmälan och innebär extraarbete. Det blir alltid säkrare om informationen matas in så nära källan som möjligt.

Information som stöd vid anmälan

Falldefinitioner

Falldefinitionerna specificerar vilka kriterier som ska vara uppfyllda för att du ska rapportera ett sjukdomsfall enligt lagstiftningen. Falldefinitioner vid anmälan enligt smittskyddslagen

Smittskyddsblad

Smittskyddsbladen innehåller information om sjukdomen som till exempel smittvägar, åtgärder vid nytt fall, smittspårning och förhållningsregler. 

Smittskyddsblad (slf.se)

Allmän information om smittsamma sjukdomar

Hos Folkhälsomyndigheten hittar du allmän information om smittsamma sjukdomar, både anmälningspliktiga och andra. Smittsamma sjukdomar A-Ö

Lagar och föreskrifter

Frågor om handläggning

Om du har frågor angående handläggningen av ett misstänkt eller bekräftat fall av en anmälningspliktig sjukdom, kontakta smittskyddsenheten i din region (slf.se).

Anmälan om byte av behandlande läkare och genomförd provtagning

Med denna blankett anmäls byte av behandlande läkare, meddelande om provtagning hos en annan läkare än den som uppmanat till provtagning vid smittspårning och när smittskydds­läkaren överlämnar smittspårningsansvaret till någon annan läkare eller hälso- och sjukvårdspersonal.

Med denna blankett kan du som behandlande läkare:

  • intyga byte av behandlande läkare
  • informera om genomförd provtagning.

Blanketten kan också användas av smittskyddsläkaren, när smittspårningsansvaret för en viss patient ska lämnas över till någon annan läkare eller hälso- och sjukvårdspersonal.

Anmälan om byte av behandlande läkare med mera (PDF, 442 kB)(Öppnas i nytt fönster)