Falldefinitioner vid anmälan enligt smittskyddslagen

Lyssna

Dessa rekommendationer för falldefinitioner vid smittskyddsanmälan är utfärdad av Folkhälsomyndigheten för att skapa en enkel, översiktlig och gemensam vägledning för de sjukdomsfall som ska anmälas enligt smittskyddslagen (SFS 2004:168) respektive smittskyddsförordningen (SFS 2004:255). För att kunna möta kunskapsutvecklingen inom diagnostik och infektionsepidemiologi genomförs en regelbunden översyn och uppdatering av dessa falldefinitioner.

Version 11, 2024 

I version 11 har kriterier för följande sjukdomar/agens justerats:

 • Betahemolyserande grupp A-streptokocker
 • Brucellos
 • Covid-19
 • Difteri
 • Echinokockinfektion
 • Ehec
 • ESBL-producerande Enterobacterales inkl. ESBL-CARBA
 • Fågelinfluensa (H5N1)
 • Gonorré
 • Gula febern
 • Klamydiainfektion
 • Kolera
 • Legionellainfektion
 • Mers
 • Mpox
 • Rabies
 • Sars
 • Shigellainfektion
 • Syfilis
 • Vibrioinfektion

Relaterad läsning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Uppdaterad:
Antal sidor: 44
Artikelnummer: 24011