Denna information syftar till att ge en överblick över smittsamma sjukdomar och gör inte anspråk på att vara fulltäckande eller ständigt uppdaterad. Klicka på en bokstav i alfabetet för att hitta den sjukdom du söker.

Texterna är framtagna i samarbete mellan Folkhälsomyndigheten och Smittskyddsläkarföreningen. De är ursprungligen skrivna av Bengt Normann, Lasse Tideström och Yvonne Andersson.