Chikungunyavirus, en aktuell differentialdiagnos till dengue- och zikavirus, många smittade i Thailand denna vintersäsong

Thailands hälsoministerium har under januari-mars månad rapporterat om ett landsomfattande utbrott av chikungunyavirus med tyngdpunkt på landets södra delar, inklusive Phuket, som många svenskar besöker.

Utbrottet avspeglas även i inkomna prover till Folkhälsomyndigheten, där vi under 2019 ser en ökning av positiva fynd av chikungunyavirus och då främst i prov från Thailandsresenärer. Den kliniska bilden påminner om den som ses vid dengue- och zikavirusinfektion och vi vill därför uppmärksamma på chikungunyavirus och den diagnostik som finns tillgänglig.

Geografisk utbredning – endemiskt i hela den tropiska zonen

Chikungunyavirus är ett mygg-överfört alfavirus som är endemiskt i hela den tropiska zonen. Viruset tillhör Semliki Forestvirus-komplexet och är nära besläktat med Ross River virus, O'nyong'nyongvirus och Semliki Forestvirus. Fram till 2013 var viruset inte påvisat på den amerikanska kontinenten men under 2013 och 2014 sågs en massiv epidemi i Syd-, Centralamerika och Karibien. I södra Europa har mindre lokala utbrott rapporterats när Aedes-myggor i dessa områden kunnat föra smittan vidare från återvändande resenärer som befunnit sig i viremisk sjukdomsfas.

För geografisk utbredning och antal fall av chikungunya respektive dengue rapporterade globalt under perioden december 2018 till februari 2019.

Communicable Disease Threats Report, Week 8, 17-23 February 2019 (ecdc.europa.eu)

Den kliniska bilden påminner om dengue- och zikavirusinfektion

Inkubationstiden för chikungunyavirusinfektion anges vara mellan två och tolv dagar. Därefter utvecklas feber, hudutslag, huvudvärk och ledsmärta – ospecifika symptom som kan göra sjukdomen svår att i tidigt skede skilja från andra myggburna virusinfektioner såsom denguefeber och zikavirus. Vid chikungunya kan dock ledsmärta kvarstå i månader och år. Om den epidemiologiska ledtråden om möjlig infektion med chikungunyavirus missas, kan ledsmärtan feltolkas som primär ledsjukdom.

Diagnosen fastställs i regel genom påvisning av antikroppar

I regel ställs diagnosen serologiskt då viremifasen är kort och IgM-antikropparna kommer tidigt vid symptom, men inom några dagar från insjunkandet är molekylärbiologisk analys med PCR värdefull. Serologisk korsreaktivitet med övriga virus i Semliki Forestvirus-komplexet kan förväntas och i de fall det geografiska utbredningsområdet överlappar, kan molekylärbiologisk analys vara det enda sättet att säkerställa diagnosen.

Utbrottet i Thailand

Thailands hälsoministerium har den 4:e mars rapporterat om mer än 2 000 smittade av chikungunyavirus i hela landet med tyngdpunkt mot de södra delarna, inklusive Phuket, som många svenskar besöker. Utbrottet avspeglas även i inkomna prover till Folkhälsomyndigheten under 2019, där vi ser en ökning av positiva fynd av chikungunyavirus och då främst från Thailand. Fram till 2019-03-13 har vi diagnosticerat 25 fall av chikungunyainfektion, varav fem med PCR. Under motsvarande period 2018 diagnosticerades tre fall, 2017 ett fall och 2016 fem fall. I 18 fall under 2019 har Thailand nämnts som smittland, för övriga sju fall känner vi inte till smittlandet.

Utökad diagnostik under perioden 15 februari – 30 april

Med anledning av den överlappande epidemiologin och sjukdomsbilden för infektion orsakad av chikungunya- och denguevirus analyserar Folkhälsomyndigheten i kunskapshöjande syfte under perioden 15 februari – 30 april, 2019 utan extra avgift samtliga inkomna frågeställningar med påvisning av antikroppar mot denguevirus även för antikroppar mot chikungunyavirus.

Läs mer