Chikungunyavirus (IF) (Antikroppsbestämning)

Lyssna

Antikroppsbestämning (IgG) i serum med indirekt immunfluorescens-test (IF).

Indikation

Misstanke på chikungunya efter resa till endemiskt område. Samtidig analys av denguevirusantikroppar utförs.

Provmaterial

Serum, rör utan tillsats med eller utan gel. Lämplig provvolym 5-10 mL blod.

Provtagnings­anvisningar
Transport

För praktisk handledning se Packa provet rätt.

Transporteras okylt. Förvaras i kyl i väntan på transport.

Svarstid
Svar inom 5 arbetsdagar
Ackrediterad
Nej
Anmälningspliktig enligt SML
Nej
Avgiftsbelagd
Se prislista (PDF, 319 kB)(Öppnas i nytt fönster)
Övrig information

Begäran om uppföljningsprov förekommer.

Observera att anamnestiska data, inklusive insjukningsdatum och ev. utlandsvistelse, alltid skall anges vid insändande av prov för serologisk analys. Dessa uppgifter är nödvändiga för korrekt bedömning av analysresultatet.

Då symtombild och epidemiologisk-geografisk bild för dengue- och chikungunyavirus är överlappande så samkörs dessa analyser för att säkerställa diagnostiken båda sjukdomarna. Om särskilda skäl för molekylärbiologisk- eller serologisk påvisning föreligger var god och ange detta på remissen på samma sätt som när endast enskild analys önskas, i annat fall bedömer laboratoriet utifrån remissuppgifter så som tid för insjuknande och provtagningsdatum vilken analys som är mest relevant.