Analystyp
Indikation

Misstanke på chikungunya efter resa till endemiskt område. Samtidig analys av denguevirusantikroppar utförs.

Provmaterial

Serum eller venblod i sterilt rör utan tillsats eller med gel, lämpligen vacutainerrör eller motsvarande. Serum behöver ej inaktiveras. Lämplig provvolym: 5-10 mL blod. Minsta provvolym: 200 mikroliter.

Transporteras okylt. Förvaras i kyl i väntan på transport med rörlig postgång.

Provtagnings­anvisningar
Transport

För praktisk handledning inför transport av prov inom Sverige hänvisar vi till publikationen Packa provet rätt.

Svarstid 3-7 dagar
Ackrediterad Nej.
Anmälningspliktig enligt SML Nej.
Avgiftsbelagd Se prislista
Övrig info

Begäran om uppföljningsprov förekommer.

Observera att anamnestiska data, inklusive insjukningsdatum och ev. utlandsvistelse, alltid skall anges vid insändande av prov för serologisk analys. Dessa uppgifter är nödvändiga för korrekt bedömning av analysresultatet.

Då symtombild och epidemiologisk-geografisk bild för dengue- och chikungunyavirus är överlappande så samkörs dessa analyser för att säkerställa diagnostiken båda sjukdomarna. Om särskilda skäl för molekylärbiologisk- eller serologisk påvisning föreligger var god och ange detta på remissen på samma sätt som när endast enskild analys önskas, i annat fall bedömer laboratoriet utifrån remissuppgifter så som tid för insjuknande och provtagningsdatum vilken analys som är mest relevant.