Analystyp
Indikation

Vid misstanke om chikungunya-virusinfektion efter vistelse i endemiskt område. Samtidig analys av denguevirus-RNA utförs.

Provmaterial Serum eller EDTA-blod: minsta volym 3 mL Cerebrospinalvätska: minsta volym 0,2 mL
Provtagnings­anvisningar

Vacutainerrör, sterila rör utan tillsats.

Transport För praktisk handledning se Packa provet rätt.
Svarstid Svar lämnas inom en vecka.
Ackrediterad Nej.
Anmälningspliktig enligt SML Nej.
Avgiftsbelagd Se prislista
Övrig info

Observera att anamnestiska data, inklusive insjukningsdatum och utlandsvistelse, alltid ska anges vid insändande av prov. Dessa uppgifter är nödvändiga för val av analys samt bedömning av analysresultat. Chikungunyavirus-RNA detekteras vanligen inom fem dagar från sjukdomsdebut.

Då symtombild och epidemiologisk-geografisk bild för dengue- och chikungunyavirus är överlappande så samkörs dessa analyser för att säkerställa diagnostiken båda sjukdomarna. Om särskilda skäl för molekylärbiologisk- eller serologisk påvisning föreligger var god och ange detta på remissen på samma sätt som när endast enskild analys önskas, i annat fall bedömer laboratoriet utifrån remissuppgifter så som tid för insjuknande och provtagningsdatum vilken analys som är mest relevant.