Nätverksträff 2023

Årets nätverksmöte för GD-Forum den 25 april hade temat ” Halvvägs 2023 - Hur ökar vi takten tillsammans i genomförandet av Agenda 2030”. Årets möte arrangerades i samverkan med Stockholm Trio (KI, KTH, SU) på KTH Campus.

Nätverksträffen samlade myndighetschefer och samordnare från 85 myndigheter för att undersöka förutsättningarna för ökad samverkan mellan lärosäten och statliga myndigheter. Dagen bestod av 3 olika delar. Inspirationsföreläsningar och presentationer av olika perspektiv inledde mötet, för att sedan diskuteras i workshops och avslutades med sammanfattning av dagen och en föreläsning om KTH:s arbete med cyber-och informationssäkerhet.

Film: Inledning och välkomna

Med i filmen är Kristina Von Oelrich, hållbarhetschef, KTH, Magnus Breitholtz Rektorsråd för miljö & hållbar utveckling, SU, Georg Andrén, landshövding, Värmlands län, Anders Söderholm, rektor, KTH, Astrid Söderbergh Widding, Rektor, SU samt Karin Dahlman-Wright, professor, KI.

Film: Inledningstal

Med i filmen är Romina Pourmokhtari, klimat- och miljöminister.

Film: Inspirationsföreläsare

Med i filmen är Johan Kuylenstierna, generaldirektör, Formas, Anna Wahl, professor, KTH, Robert Egnell, rektor, Försvarshögskolan, Disa Ahlblom-Berg, vice-ordförande, SU studentkårer, Emil Blocksjö, hållbarhetschef, Tekniska Högskolans studentkår KTH samt Lovisa Hagenfeldt, ordförande, Medicinska föreningen KI.

Film: Resultat från workshops

Med i filmen är Karin Dahlman-Wright, professor, KI, Kristina Von Oelrich, hållbarhetschef, KTH, Magnus Breitholtz Rektorsråd för miljö & hållbar utveckling, SU samt Gabriel Wikström, Nationella samordnare för Agenda 2030.

Film: KTH:s centrum för cyberförsvar och informationssäkerhet

Med i filmen är Gunnar Karlsson, professor, KTH.

Film: Årsmötespunkt

Med i filmen är Georg Andrén, landshövding, Värmlands län samt Lotten Juhlin, hållbarhetsstrateg, Vinnova.