Samverkansplan för GD-Forum – 2022-2023

Aktuell samverkansplan för GD-Forum beslutad vid Nätverksträffen 2022 och uppdaterad vid Nätverksträffen 2023.

Metod

GD-Forums samverkansplan 2022-2023 är utfallet av diskussioner i arbetsgruppen för samverkansplanen. Den Operativa gruppen, som utgör beredande organ till Lilla GD-gruppen, ansvarar för att förvalta samverkansplanen samt löpande återkoppla om arbetet till Lilla GD-gruppen för GD-forum. Arbetet baseras på tidigare samverkansplaner, nätverksträffar och aktuella frågor.

Genomförande

Det är centralt att de olika fokusområden för samverkan kring hållbarhetsarbetet löper parallellt. Löpande information om pågående arbete och, vid behov avstämningar, görs mellan Operativa gruppen och Lilla GD-gruppen vid Lilla GD-gruppens möten, cirka 2 gånger per halvår.

Den övergripande tidplanen för arbetet är att redovisa utfall av arbetet vid kommande nätverksträffar för GD-Forum.

Fokusområden för samverkan

Följande fem områden står i fokus i GD-Forums samverkansplan 2022-2023:

  1. Metodstöd
  2. Gemensamt lärande
  3. Gemensamma utmaningar
  4. Kommunikation
  5. Erfarenhetsutbyte