Hinder

Frågor och svar

Lyssna

Du kan bli hindrad från att göra kunskapsprovet exempelvis om du använder otillåtna hjälpmedel under provet eller om du använder våld eller hot om våld mot provförrättaren eller någon annan person. Kommunen kan även hindra dig från att genomföra provet om du på något annat sätt uppträder störande.

Om provet är påbörjat men inte har kunnat genomföras av någon av de nämnda anledningarna är det enskilda provtillfället förbrukat. Finns det hinder för att genomföra provet bör du få ett skriftligt besked om att provet av denna anledning inte kommer att anordnas. Du kan överklaga det beslutet. Om provet ställs in har du möjlighet att göra det vid ett senare tillfälle.

Vissa kommuner har riktlinjer där det framgår i vilka situationer och på vilket sätt kommunen anser att en provskrivare uppträder störande, och därför kommer att hindra personen från att genomföra provet.

Uppdaterad
Dela länk till frågan