Undantag

Frågor och svar

Lyssna

Har du tidigare genomfört ett godkänt prov och har tillstånd som minst motsvarar den aktuella ansökan behöver du inte göra om kunskapsprovet. Detsamma gäller om du inte har serveringstillstånd men tidigare har genomfört ett godkänt prov som minst motsvarar den aktuella ansökan. Provet ska vara genomfört högst fem år före den aktuella ansökan.

Har du inte genomfört något prov finns det ytterligare fyra undantagsfall när du inte behöver skriva kunskapsprovet:

  • Du har ett serveringstillstånd i samma kommun som minst motsvarar den aktuella ansökan och har kunskaper som det inte finns några skäl att ifrågasätta.
  • Du har ett serveringstillstånd i en annan kommun som minst motsvarar den aktuella ansökan samt har flera års erfarenhet utan anmärkningar.
  • Du har ett betydande inflytande i en juridisk person (företag, förening) som i samma kommun har ett serveringstillstånd som minst motsvarar den aktuella ansökan. Du ska vara aktiv i serveringsverksamheten och ha kunskaper som det inte finns några skäl att ifrågasätta.
  • Du har ett betydande inflytande i en juridisk person (företag, förening) som i en annan kommun har serveringstillstånd som minst motsvarar den aktuella ansökan. Du ska vara aktiv i serveringsverksamheten samt ha flera års erfarenhet utan anmärkningar.

Det är alltid alkoholhandläggaren på kommunen som vid prövningen av din ansökan avgör om det finns omständigheter som gör att det går att tillämpa undantag så att du inte behöver skriva provet.

Alkoholhandläggaren på kommunen får bedöma "flera års erfarenhet" utifrån de handlingar som finns i ärendet. Detsamma gäller för formuleringen "utan anmärkningar". Formuleringen "flera års erfarenhet" bör omfatta den tillståndshavare som varit verksam så länge att det finns anledning att förmoda att personen har de kunskaper som krävs.

Den här texten bygger på följande bestämmelse:

10 § Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (FoHMFS 2014:7) om kunskapsprov för serverings- och provsmakningstillstånd

Uppdaterad
Dela länk till frågan

Lyssna

Om du ansöker om tillfälligt serveringstillstånd för en typ av arrangemang som genomförs regelbundet eller återkommande, behöver du göra kunskapsprovet. Om du ansöker om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap för ett enstaka tillfälle, kan det vara möjligt med undantag från att göra provet.

Ett enstaka tillfälle kan till exempel vara en bröllopsfest, en jubileumsfest eller en större tillställning med kommersiella intressen som är arrangerad av en näringsidkare eller en förening.

Det är alkoholhandläggaren på kommunen som avgör om det är möjligt med ett undantag eller inte.

Den här texten bygger på följande bestämmelse:

10 § Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (FoHMFS 2014:7) om kunskapsprov för serverings- och provsmakningstillstånd

Uppdaterad
Dela länk till frågan