Typer av prov

Frågor och svar

Lyssna

Det finns sju olika kunskapsprov beroende på vilken typ av serveringstillstånd som din ansökan gäller. Kommunen ska ta ställning till vilket av proven som är aktuellt för dig att skriva utifrån din ansökan.

De sju kunskapsprov som finns är:

 • Tillstånd för stadigvarande servering till allmänheten
 • Tillstånd för stadigvarande cateringverksamhet för slutna sällskap
 • Tillstånd för stadigvarande servering till slutna sällskap
 • Tillstånd för tillfällig servering till allmänheten
 • Tillstånd för tillfällig servering till slutna sällskap
 • Tillstånd för pausservering
 • Tillstånd för provsmakning av alkoholdrycker

Frågorna i provet är fördelade på fyra områden:

 1. alkoholpolitik
 2. bestämmelser om servering
 3. bestämmelser om tillsyn
 4. bestämmelser om mat och utrustning
Uppdaterad
Dela länk till frågan

Lyssna

Antalet frågor i provet varierar mellan 28 och 60 och beror på vilken typ av tillstånd som ansökan gäller.

Tabellerna nedan visar typ av tillstånd, frågeområden och antal frågor inom de olika områdena.

Tabell 1 visar kunskapsprov stadigvarande tillstånd.
FrågeområdeStadigvarande
serveringstillstånd till allmänheten
Stadigvarande serveringstillstånd i slutet sällskap vid cateringverksamhetStadigvarande serverings­tillstånd i slutet sällskap utan catering
Alkoholpolitik 8 8 4
Tillsyn 8 8 8
Mat och utrustning 12 12 8
Servering 32 32 24
Summa 60 60 44
Tabell 2 visar övriga kunskapsprov.
Fråge­områdeTillfälligt serverings-tillstånd till allmän­hetenTillfälligt serverings-tillstånd i slutet sällskapTillstånd för paus-serveringTillstånd för provsmakning
Alkoholpolitik 4 4 4 4
Tillsyn 8 4 8 8
Mat och utrustning 8 4 0 0
Servering 24 16 16 16
Summa 44 28 28 28
Uppdaterad
Dela länk till frågan