Samtalsguiden fråga 1–5

Den första delen i samtalsguiden syftar till att väcka och förstärka patientens inre motivation att minska sitt sexuella risktagande och därmed öka sin förmåga till säkrare sex.

Det är viktigt att samtalsledaren är lyhörd under första delen av samtalet och rör sig runt varje grundfråga på ett sätt som ger utrymme för att kunna erbjuda information. Det kan bli aktuellt att informera om exempelvis smittvägar, medicinska konsekvenser eller anatomi.

Frågorna i den första delen handlar bland annat om hur personen upplever sin egen risk för att bli smittad av en sexuellt överförbar infektion, bli oplanerat gravid eller få ett oplanerat barn. Det ingår också frågor om hur viktigt det är att inte råka ut för dessa risker. Alla frågor syftar till att skapa utrymme för personen att reflektera över hur det nuvarande sättet att förhålla sig till säkrare sex överensstämmer med hur de skulle vilja att det var. Varaktiga förändringar är nämligen starkt kopplade till den egna uppfattningen om vad som är viktigt och rätt för en själv som individ. När vi människor inte gör sådant vi bryr oss om och är medvetna om detta, upplever vi en diskrepans mellan hur vi lever vårt liv och hur vi skulle vilja leva. Den diskrepansen är ofta startnyckeln till en förändringsprocess.

Ladda ner samtalsguiden

Här hittar du hela samtalsguiden som pdf. Frågorna i samtalsguiden är validerade och kan ses som ett förslag till stomme och struktur. Utöver grundfrågorna kan samtalsledaren naturligtvis lägga in fler frågor.

Samtalsguiden (PDF, 151 kB)(Öppnas i nytt fönster)

Motiverande samtal om sexuell hälsa, Exempelfilm Leila

Filmen visar hur samtalsledaren kan arbeta med riskbedömning och utforskandet av personens motivation. Filmen behandlar fråga 1-5 i samtalsguiden.

Fler exempel på dialog

Texten nedan är till för att belysa att samtalen kan behandla många fler teman än de som tas upp i filmerna. Exemplen anger också att det finns och olika strategier som samtalsledaren kan välja att använda sig av. Titta gärna på filmerna samt läs igenom samtalsguiden. Använd sedan dialogerna här nedan för att reflektera kring olika sätt att rikta eller påverka samtalet inom samtalsguidens första del som är fråga 1-5.

Samtalsledaren:

Hur stor bedömer du din risk att bli smittad med någon sexuellt överförd infektion?
(Skala 1-10 där 0 innebär ingen risk alls och 10 innebär mycket hög risk.)

Personen:

På en skala... En 7:a kanske.

Samtalsledaren:

En 7:a. Vad är det som gör att du sätter en 7:a?
(Det här är en utforskande, öppen fråga som har som syfte att få personen att berätta om riskerna. Frågan syftar till att framkalla den eventuella känslan av diskrepans hos personen mellan hur den agerar nu och hur den skulle vilja agera.)

Personen:

Jag använder typ aldrig kondom... Men jag har ju faktiskt bara haft sex med tre stycken, som jag dessutom känner.

Exempel på möjliga reflektioner av samtalsledaren:

 • Du använder inte kondom.
 • Du har haft tre partner det senaste året.
 • Du har bara sex med partner du känner.
 • Det blir en hög siffra, för du använder inte kondom när du har sex.
 • Att du känner dina partners har betydelse.

Hur skulle du välja att reflektera? Som samtalsledare bör du fundera på vilken effekt reflektioner kan få beroende på hur dur riktar dem.

I ovanstående dialog skulle samtalsledaren kunna göra en avstickare från mallen och ta reda på vad personen känner till om symtom på olika STI och hur sådana infektioner smittar. Om samtalsledaren i en sådan dialog upptäcker att personen har kunskapsluckor, ska du erbjuda information och sedan pröva hur den informationen påverkar personen (informera i dialog och utgå från de tre stegen Utforska – Erbjud information – Utforska, U–E–U). Det är viktigt att du bekräftar och stärker de kunskaper som finns samt den vetgirighet personen uttrycker i och med att den vill veta.

Samtalsledaren:

Jag undrar om det är okej om vi pratar lite om klamydia – om eventuella symtom, hur det kan smitta och om vilka eventuella medicinska konsekvenser en obehandlad klamydiainfektion kan få?

Personen:

Jo visst, jag vet att man ska testa sig när det svider.

Samtalsledaren:

Kul att du är intresserad av detta. Och du har rätt: när det svider ska man testa sig. Bra. Vad känner du mer till? (Här ställer samtalsledaren en utforskande, öppen fråga.)

Personen:

Det är väl det... Och att en del inte vet om att de har klamydia...

Samtalsledaren:

Det du har nämnt är helt korrekt. Många som har klamydia är helt symtomfria. Man kan inte se om någon är smittad. Det finns en del andra saker som kan vara bra att känna till. Vill du att jag berättar lite om det?
(Samtalsledaren erbjuder information.)

Personen:

Det är okej. Jag har hört att man kan bli steril också.

Samtalsledare:

Det stämmer också, du vet en hel del. Jag brukar rita en enkel modell på kvinnans inre könsorgan för att visa hur klamydia verkar – är det okej?

Samtalsledaren ger, visar eller ritar information och utforskar sedan hur personen tar emot informationen:

 • Vad i det jag berättade kan ha betydelse för dig?
 • På vilket sätt kan det få betydelse för dig?
 • Vad tänker du om det jag just har sagt?
 • Vad känner du inför det jag har berättat?
 • Är det något du vill att jag förtydligar?

Samtalet kan senare utvecklas så här:

Samtalsledaren:

Du berättade tidigare att du har sex med tjejer. Tänkt dig en skala igen, mellan 0 och 10, men den här gången funderar du på hur stor risken är att du skulle får ett oplanerat barn (killar) blir oönskat gravid (tjejer). Hur tänker du då? (Grundfråga 2)

Personen:

Ett oplanerat barn? Shit, det tänker jag aldrig på.

Samtalsledaren:

Du brukar inte tänka på den risken.

Personen:

Alltså, jag tänker nog att de skyddar sig, med p-piller eller något.

Samtalsledaren reflekterar:

 • Du tänker att tjejen tar ansvar för det.
 • Du oroar dig inte lika mycket för att få ett oplanerat barn som för sexuellt överförbara infektioner.
 • Det här är ett nytt sätt att tänka för dig.
 • Du brukar inte fråga de partner du har hur de tänker kring en eventuell risk eller möjlighet att bli gravid.

Hur skulle du välja att reflektera? Fundera på vilken effekt olika reflektioner kan få.

Senare skulle samtalet kunna fortsätta så här:

Samtalsledaren:

Nu har vi pratat om hur du ser på din risk att ha blivit smittad med en sexuellt överförbar infektion eller att ha fått ett oplanerat barn (män) alternativt en oönskad graviditet (kvinnor). Nu skulle jag vilja fråga hur viktigt du bedömer att det här är för dig? Vi börjar med vikten av att inte bli smittad av en sexuellt överförbar infektion. Hur viktigt är det för dig att inte bli smittad med någon sexuellt överförbar infektion på en skala, där 0 innebär att det faktiskt inte spelar någon roll och 10 står för mycket viktigt? (Grundfråga 3)

Personen:

Det är högt, det beror ju på könssjukdomen. Klamydia skulle jag sätta en 6:a på, men om vi snackar herpes eller hiv är det ju en 10:a.

Samtalsledarens reflektioner:

 • Du är mån om din hälsa, det här är viktigt för dig.
 • Det oroar dig att det finns infektioner som kan innebär livslånga konsekvenser.
 • Du sätter höga siffror.

Samtalsledaren skulle alternativt kunna ställa en utforskande fråga: Vad är det som gör att du sätter en 6:a och 10:a?

Hur skulle du välja att reflektera eller ge respons? Fundera på vilken effekt din reflektion eller fråga kan få.