Samtalsguiden fråga 10–14

Tredje delen i samtalsguiden syftar till att utforska vilken förmåga personen har att öka sin förmåga till säkrare sex och minska sitt risktagande när det gäller hiv, STI och oönskade graviditeter.

Frågorna är även utformade för att underlätta för personen att fatta ett beslut om att ändra sitt beteende och öka förmågan till säkrare sex och minska riskerna för att drabbas av en sexuellt överförd infektion eller en oönskad graviditet.

Motiverande samtal om sexuell hälsa, exempelfilm Erika

Filmen visar hur samtalsledaren kan arbeta med strategier så att motivation blir faktisk handling. Filmen behandlar fråga 10-14 i samtalsguiden.

Ladda ner samtalsguiden

Här hittar du hela samtalsguiden som pdf. Frågorna i samtalsguiden är validerade och kan ses som ett förslag till stomme och struktur. Utöver grundfrågorna kan samtalsledaren naturligtvis lägga in fler frågor.

Samtalsguiden (PDF, 151 kB)(Öppnas i nytt fönster)

Att tänka på när du arbetar med fråga 10-14

Samtalsledaren bör erbjuda information om det som eventuellt skulle kunna stärka personens förmåga till säkrare sex om personen upplever att den har en begränsad förmåga. Före grundfråga 13 ska samtalsledaren sammanfatta allt viktigt som har tagits upp under samtalet från och med grundfråga 1, det vill säga innehållet i hela samtalet. Samtalet bör avslutas i en positiv anda. Om personen inte åtar sig att göra något och inget nästa steg uttalas, kan en reflektion om samtalet ändå leta sig vidare från samtalsrummet ut till personens vardag. Samtalsledaren kan exempelvis säga:

 • Det är många nya tankar och en del ny information att ta ställning till. Du behöver fundera på vad det kan innebära för dig.
 • Ett sådant här samtal kan behöva smältas innan man vill ta ett mer varaktigt beslut.
 • Det här samtalet satte fingret på ett flertal saker för dig och du vill fortsätta att reflektera på det innan du bestämmer dig för vilken eventuell förändring du vill göra eller börja med.

Fler exempel på dialog

Texten nedan är till för att belysa att samtalen kan behandla många fler teman än de som tas upp i filmerna. Exemplen anger också att det finns olika strategier som samtalsledaren kan välja att använda sig av. Titta gärna på filmerna samt läs igenom samtalsguiden. Använd sedan dialogerna här nedan för att reflektera kring olika sätt att rikta eller påverka samtalet inom samtalsguidens tredje del som är fråga 10-14. Det kan vara gynnsamt att formulera om frågorna på ett sådant sätt att de formulerar mål istället för det oönskade, dvs. byta ut "minska sexuell risk" till "öka förmåga till säkrare sex".

Samtalsledaren:

Om du skulle minska din sexuella risk, vilka skulle de största fördelarna vara för dig? (Fråga 10.)
Svaret på den här frågan är oftast rent så kallat förändringsprat. Det är något du bör förstärka och uppmuntra.

Samtalsledaren:

Om du skulle bestämma dig för att minska din risk att bli smittad, hur skulle du då gå till väga? (Fråga 11.)

Personen:

Jag skulle se till att använda kondom.

Samtalsledaren:

Så om du bestämde dig för att öka din förmåga till säkrare sex, skulle du se till att använda kondom. Det låter vettigt. Tänk dig en skala igen, där 0 står för att du sannolikt inte skulle klara av det och 10 står för att det inte är några problem. Var på skalan ligger du då? (Fråga 12.)

Personen:

Alltså, grejen är att jag vet ju hur man gör... Det är ju inte det... Jag vill säga 10, men ... Jag säger 5.

Samtalsledaren:

Du vill säga 10. Vad skulle behöva hända för att du skulle kunna sätta en 10:a? (Här försöker samtalsledaren locka fram personens eventuella egna idéer.)

Personen:

Jag behöver väl komma över något slags gräns – fatta att det är bäst.

Exempel på möjliga reflektioner från samtalsledaren:

 • Du behöver fundera på det här.
 • Du är lite osäker på du ska klara av att använda kondom, samtidigt som du gärna vill göra det till en rutin.
 • Du behöver fatta ett beslut, komma över en gräns.
 • Hur du än gör, finns för- och nackdelar samtidigt vet du att kondom vore det mest vettiga.
 • Det skulle passa dig bäst att alltid använda kondom.

Hur skulle du välja att reflektera? Fundera på vilken effekt olika reflektioner kan få.

Senare skulle samtalet kunna fortsätta så här:

Samtalsledaren: (Sammanfattar samtalet hitintills.)

Utifrån det vi pratat om, hur beredd är du nu att satsa på att minska din risk för sexuellt överförbara infektioner? Försök att placera ditt svar på en skala, där 0 står för "inte alls" och 10 för "mycket beredd". (Fråga 13.)

Personen:

Alltså, just nu känns det nära, som att det är möjligt. Klart att jag vill satsa på det. Det är väl inte det viktigaste i världen, men jag sätter en 9:a.

Exempel på möjliga reflektioner från samtalsledaren:

 • Det har blivit tydligt för dig vad du vill göra.
 • Du vet vad du vill göra och har kommit fram till att det är fullt rimligt.
 • Det är inte viktigast i världen men samtidigt något du vill prioritera.
 • Samtalet har fått dig att sätta säkrare sex på agendan.

Hur skulle du välja att reflektera? Fundera på vilken effekt olika reflektioner kan få.

Senare kan samtalet utvecklas så här:

Samtalsledaren:

Det du säger låter bra, rimligt och fullt möjligt. Du har många goda tankar och idéer. Vad blir ditt nästa steg?
(Fråga 14.)

Om guiden används i samband med en provtagning, kan samtalet avslutas med att man sammanfattar och samtidigt frågar om personen vill ha ett uppföljningssamtal i samband med provsvaret.

Samtalsledaren:

Så det vi pratat om är... (Här sammanfattar samtalsledaren samtalet). Finns det något övrigt du vill ta upp innan vi tar proverna? Du skulle kunna få ett uppföljningssamtal när du får provsvaret. Är du intresserad av det?

(Den sista frågan är en sluten fråga, som patienten bara kan svara "ja" eller "nej" på, och den avslutar därmed samtalet.)