Samtalsguiden fråga 6–9

Andra delen i samtalsguiden belyser faktorer som kan påverka det sexuella risktagandet och förmågan till säkrare sex, samt för- och nackdelar med personens nuvarande beteende.

Den tar upp de områden som påverkar risken att bli smittad av hiv eller en sexuellt överförd infektion (STI). Frågorna diskuterar kondomer, alkohol, droger och antalet sexpartner.

Ladda ner samtalsguiden

Här hittar du hela samtalsguiden som pdf. Frågorna i samtalsguiden är validerade och kan ses som ett förslag till stomme och struktur. Utöver grundfrågorna kan samtalsledaren naturligtvis lägga in fler frågor.

Samtalsguiden (PDF, 151 kB)(Öppnas i nytt fönster)

Att tänka på när du arbetar med fråga 6-9

Frågorna utforskar för- och nackdelarna med patientens nuvarande beteende. Syftet är bland annat att fortsätta att framkalla eventuell diskrepans mellan personens nuvarande sätt att leva och det sätt som personen skulle vilja leva på. Samtalsledaren har också som fokus att utforska nackdelar med den nuvarande livsstilen, förstärka och framkalla förändringsprat samt hjälpa personen arbeta sig förbi eventuella hinder för att öka tilltron till förmågan för säkrare sex. Det gör man genom att personen får utrymme att fundera kring olika alternativ. Detta kallas ambivalensutforskning, och du kan läsa mer om det under fliken strategier i vänsterspalten.

Under den här delen av samtalet kan det bli aktuellt att erbjuda information om exempelvis kondomer, alkohol, droger och säkrare sex. Var förberedd och uppdaterad. Samtalsledaren bör ha möjlighet att visa olika kondomer och glidmedel samt ha kunskap om vart personen kan vända sig om den vill ha stöd i alkohol- och narkotikafrågor.

Motiverande samtal om sexuell hälsa, exempelfilm Alex

Filmen behandlar fråga 6-9 i samtalsguiden.

Fler exempel på dialog

Texten nedan är till för att belysa att samtalen kan behandla många fler teman än de som tas upp i filmerna. Exemplen anger också att det finns och olika strategier som samtalsledaren kan välja att använda sig av. Titta gärna på filmerna samt läs igenom samtalsguiden. Använd sedan dialogerna här nedan för att reflektera kring olika sätt att rikta eller påverka samtalet inom samtalsguidens andra del som är fråga 6-9.

Samtalsledaren:

Hur fungerar det för dig med kondom när du har sex? (Grundfråga 6)

Personen:

Jag använder inte kondom.

Samtalsledaren:

Okej, du använder inte kondom just nu. Är det okej att vi pratar om dina erfarenheter av att använda kondom?

Personen:

Visst.

Samtalsledaren:

Okej, berätta gärna om dina erfarenheter. Vad är mindre bra med kondom?

Personen:

Jag tycker inte om att använda kondom. Det känns inte intimt. Dessutom tycker jag att det är jobbigt att ta upp det mitt i allt.

Exempel på möjliga reflektioner av samtalsledaren:

 • Kondomen påverkar känslan, och det kan kännas svårt att vara den som tar upp ämnet.
 • Du önskar att du slapp vara den som tog ansvar för att kondomen kom på.
 • Intimiteten är viktig för dig samtidigt kan det vara svårt att prata om att använda kondom.
 • Det som känns mindre bra är att det påverkar din känsla av intimitet, och det är inte alltid lätt att ta upp ämnet när man väl är igång.
 • Det är lättare om du är förberedd och frågan inte bara kommer upp mitt i.

Hur skulle du välja att reflektera? Fundera på vilken effekt olika reflektioner kan få. Naturligtvis kan du som samtalsledare välja att fortsätta utforska ämnet om du bedömer att det är till hjälp. Du kan exempelvis ställa följande frågor:

 • Vad innebär intimitet för dig?
 • På vilket sätt blir det jobbigt att ta upp frågan om kondom?

Det viktiga är att du som samtalsledare använder dig av dina kommunikationsfärdigheter samt behåller samtalets fokus. Samtalet skulle senare kunna fortsätta så här:

Samtalsledaren:

Vad kan du se för fördelar med att använda kondom?

Vid rådgivande blir det viktigt att:

 • Be om lov.
 • Först utforska om personen redan har strategier.
 • Ge alternativ, inte ett råd.

Personen:

Det är ju det där med könssjukdomar...

Samtalsledaren:

Könssjukdomar har du tänkt på. Hur tänker du då? (Samtalsledaren gör först en enkel reflektion och ställer sedan en öppen, utforskande fråga.)

Personen:

Ja, att det skyddar mot könssjukdomar, ja, och graviditet också.

Samtalsledaren:

Kondom skyddar såväl mot graviditet som mot sexuellt överförbara infektioner. Något mer? (Samtalsledaren gör en reflektion och ställer en ny utforskande och öppen fråga.)

Personen:

Man slipper ju testa sig...

Samtalsledarens reflektioner:

 • Du slipper oro.
 • Kondomen förebygger besväret att gå och testa sig.
 • Fördelarna du kan se med att använda kondom är att du slipper oroa dig för sexuellt överförbara infektioner och graviditeter. Du skulle också slippa testa dig.
 • Du ser en del vinster med att använda kondom.
 • Den största vinsten du ser med kondom är att du skulle känna dig trygg.

Hur skulle du välja att reflektera? Fundera på vilken effekt olika reflektioner kan få.

Samtalet skulle kunna fortsätta så här:

Samtalsledaren:

När du tänker på hur det skulle kunna se ut för dig, vilka hinder skulle kunna finnas för att du ska använda kondom när du har sex?

Det är viktigt att belysa eventuella hinder, för att personen ska kunna hantera och värdera hindren. Kanske kan samtalsledaren erbjuda information (U-E-U) som kan vara till hjälp för personen.

Personen:

Ja, men det är väl det jag sa. Det där med känslan. Jag får väl liksom väga för- och nackdelarna mot varandra.

Samtalsledaren delar med sig av sina reflektioner eller ger respons:

 • Du kan se både för- och nackdelar med att använda kondom och behöver fundera en del på hur du vill ha det.
 • Ett hinder är känslan av mindre intimitet samtidigt skulle vinsterna för dig vara mindre oro för sexuellt överförbara infektioner och graviditet.
 • Det blir viktigt för dig att väga in alla faktorer.
 • Det låter klokt, att du tar beslut utifrån det som känns mest relevant för dig.
 • Jag vet inte vad som skulle fungera för dig. Men jag vet vad en del andra har gjort, som har uttryckt liknande obehag som du. Vill du att jag berättar?

Hur skulle du välja att respondera? Fundera på vilken effekt olika reflektioner eller frågor kan få.

Samtalsledaren:

Alkohol påverkar ofta hur vi ser på risker. Är det okej om vi pratar om hur det är för dig? Om du dricker alkohol förstås?

Personen:

Jo, det gör jag ibland. Det är okej att vi pratar om det.

Samtalsledaren:

Hur tänker du att alkohol påverkar din risk att bli smittad eller ditt sätt att tänka om säkrare sex? (Grundfråga 7, något omformulerad)

Personen:

Jamen, är jag full tänker jag ju inte på samma sätt som när jag är nykter.

Samtalsledaren:

Du har märkt att du tänker olika beroende på hur mycket du druckit. Ungefär vart går gränsen för att den här skillnaden ska uppstå? (Här kan det vara gynnsamt att utforska alkoholens eventuella påverkan.)

Eller

Samtalsledaren:

På vilket sätt skulle du vilja att dina "nyktra" tankar skulle styra de mer "berusade"?

Senare kan samtalet fortsätta så här:

Samtalsledaren:

En del av dem som kommer hit kan önska att de hade haft fler partner de senaste tolv månaderna. Andra kan önska att de hade haft färre. Och vissa är nöjda som det är. Hur ser du på det antal partner som du har haft de senaste tolv månaderna?