Uppdaterad 8 januari 2019

Kunskapsstödet förebygg spelproblem

Folkhälsomyndighetens kunskapsstöd vänder sig till alla som arbetar med att förebygga spelproblem. Syftet är att stärka kunskapen om området, och ge vägledning i hur vi kan arbeta med spelprevention.

Kunskapsstödet riktar sig till alla som har en roll i att förebygga spelproblem på lokal, regional eller nationell nivå, till exempel

  • beslutsfattare och tjänstemän i kommuner, regioner och länsstyrelser
  • personer som i sitt arbete kommer i kontakt med spelproblem, inom till exempel budget- och skuldrådgivning, fritidsverksamhet och delar av primärvården
  • statliga myndigheter med ansvar för spelfrågor eller områden som berör spelfrågor
  • spelbolag
  • idrottsorganisationer
  • andra organisationer inom civilsamhället med intresse av att motarbeta spelproblem.
Spelprevention.se Folkhälsomyndighetens kunskapsstöd om spel om pengar och spelproblem

Syftet med kunskapsstödet är att stärka kunskapen om spelproblem och förebyggande åtgärder, och ge vägledning för ett kunskapsbaserat och kvalitetssäkrat förebyggande arbete.

Kunskapsstödet ska särskilt uppmärksamma och sprida kunskap om hur våra målgrupper kan motverka att barn och unga börjar spela om pengar. Det ska även uppmärksamma skillnaderna mellan kvinnor och män.

Kunskapsstödet är uppdelat i tre delar:

infografik som visar hur framtagandet av kundskapsstödet gått till

Stödet består av kunskapssammanfattningar samt vägledning, och ska vara ett stöd i de olika faserna av det förebyggande arbetet. Alla produkter vi tar fram inom kunskapsstödet hittar du under Material och stöd.

Vi har också samlat statistik om spelande och spelproblem. Statistiken kan vara till hjälp för att kartlägga, planera och följa upp det förebyggande arbetet.

Läs om Folkhälsomyndighetens övriga uppdrag inom spel om pengar

Socialstyrelsens kunskapsstöd och behandlingsstöd