Publicerad 3 september 2018

Kunskapsstödet förebygg spelproblem

Folkhälsomyndigheten ska enligt regeringsuppdraget ta fram och sprida kunskap för att förebygga spelproblem.

Kunskapsstödet riktar sig till alla aktörer som kan ha en roll i att förbygga spelproblem inom verksamheter och professioner på lokal, regional eller nationell nivå, till exempel

siluett av människor
  • beslutsfattare och tjänstemän inom kommun, landsting/region och länsstyrelse
  • personer som i sitt arbete kommer i kontakt med spelproblem inom till exempel budget- och skuldrådgivning, fritidsverksamhet och delar av primärvården
  • statliga myndigheter med ansvar för spelfrågor eller områden med beröringspunkter till området
  • spelbolag
  • idrottsorganisationer
  • andra organisationer inom civilsamhället med intresse av att motarbeta spelproblem.

Syftet med kunskapsstödet är att stärka kunskapen om spelproblem och förebyggande åtgärder och ge vägledning för ett kunskapsbaserat och kvalitetssäkrat förebyggande arbete.

Kunskapsstödet ska särskilt uppmärksamma och sprida kunskap om hur våra målgrupper kan motverka att barn och unga börjar spela om pengar. Det ska även uppmärksamma skillnader mellan kvinnor och män.

Vårt kunskapsmaterial om problem med spel om pengar är uppdelat i tre delar:

infografik som visar hur framtagandet av kundskapsstödet gått till

Stödet består av kunskapssammanfattningar samt informations- och vägledningsmaterial och ska vara ett stöd i de olika faserna av det förebyggande arbetet. Alla produkter som tas fram inom ramen för kunskapsstödet hittar du under fliken Material och stöd.

Läs om Folkhälsomyndighetens övriga uppdrag inom spel om pengar

Socialstyrelsens kunskapsstöd och behandlingsstöd