Kunskapsstödet förebygg spelproblem

Folkhälsomyndighetens kunskapsstöd som finns här på spelprevention.se vänder sig till alla som arbetar med att förebygga spelproblem. Syftet är att stärka kunskapen om området, och ge vägledning i hur vi kan arbeta med spelprevention.

Spelprevention.se Folkhälsomyndighetens kunskapsstöd om spel om pengar och spelproblem

Kunskapsstödet spelprevention.se riktar sig till alla som har en roll i att förebygga spelproblem på lokal, regional eller nationell nivå, till exempel:

  • beslutsfattare och tjänstemän i kommuner, regioner och länsstyrelser
  • personer som i sitt arbete kommer i kontakt med spelproblem, inom till exempel budget- och skuldrådgivning, fritidsverksamhet och delar av primärvården
  • statliga myndigheter med ansvar för spelfrågor eller områden som berör spelfrågor
  • spelbolag
  • idrottsorganisationer
  • andra organisationer inom civilsamhället med intresse av att motarbeta spelproblem.

Syftet med kunskapsstödet är att stärka kunskapen om spelproblem och förebyggande åtgärder, och ge vägledning för ett kunskapsbaserat och kvalitetssäkrat förebyggande arbete.

Kunskapsstödet ska särskilt uppmärksamma och sprida kunskap om hur våra målgrupper kan motverka att barn och unga börjar spela om pengar. Det ska även uppmärksamma skillnaderna mellan kvinnor och män.

Kunskapsstödet är uppdelat i tre delar:

Alla produkter vi tar fram inom kunskapsstödet hittar du under Material och stöd. Vi samlar även statistik om spelande och spelproblem. Statistiken kan vara till hjälp för att kartlägga, planera och följa upp det förebyggande arbetet.

Socialstyrelsen har publicerat ett kunskapsstöd om bemötande, stöd och vård av spelmissbruk, och behandlingsrekommendationer.

Läs mer

Folkhälsomyndighetens övriga uppdrag inom spel om pengar