Kunskapsstödet riktar sig till alla aktörer som kan ha en roll i att förbygga spelproblem inom verksamheter och professioner på lokal, regional eller nationell nivå, till exempel:

  • beslutsfattare och tjänstemän inom kommun och landsting
  • personer som i sitt arbete kommer i kontakt med spelproblem inom till exempel budget- och skuldrådgivning, fritidsverksamhet och Blå siluett grupp av människordelar av primärvården
  • statliga myndigheter med ansvar för spelfrågor eller områden med beröringspunkter till området
  • spelbolag
  • idrottsorganisationer
  • andra organisationer inom civilsamhället med intresse av att motarbeta spelproblem.

Syftet med kunskapsstödet är att stärka kunskapen om spelproblem och förebyggande åtgärder och ge vägledning för ett kunskapsbaserat och kvalitetssäkrat förebyggande arbete.

Kunskapsstödet ska särskilt uppmärksamma och sprida kunskap om hur våra målgrupper kan motverka att barn och unga börjar spela om pengar. Det ska även uppmärksamma skillnader mellan kvinnor och män.

Vårt kunskapsmaterial om problem med spel om pengar är uppdelat i tre delar:

Modell över Kunskapsstödet för att förebygga spelproblem. Modellen beskriver de tre delarna i Folkhälsomyndighetens kunskapsstöd för att förebygga spelproblem, allmän kunskap om spel om pengar och spelproblem, kunskap och fokus på barn och unga samt vägledning för det förebyggande arbetet där förebyggarcykeln används.Kunskapsstödet för att förebygga spelproblem. Modellen beskriver de tre delarna i Folkhälsomyndighetens kunskapsstöd för att förebygga spelproblem, allmän kunskap om spel om pengar och spelproblem, kunskap och fokus på barn och unga samt vägledning för det förebyggande arbetet där förebyggarcykeln används.

Stödet består av kunskapssammanfattningar och informations- och vägledningsmaterial och ska vara ett stöd i de olika faserna av det förebyggande arbetet. Alla produkter som tas fram inom ramen för kunskapsstödet hittar du under fliken Material och spridning.

Läs om Folkhälsomyndighetens övriga uppdrag inom spel om pengar