Statistik om spelande och spelproblem

Andelen i befolkningen som spelar om pengar har minskat de senaste åren. Samtidigt omsätts mer pengar på spelmarknaden. Drygt fyra procent av befolkningen 16–84 år har någon form av spelproblem enligt Swelogs 2021.

De här sidorna ger dig statistik kring spel om pengar och spelproblem. Statistiken kan vara till hjälp för att kartlägga, planera och följa upp folkhälsoarbetet. Här hittar du statistik om omfattningen av spelande och spelproblem, kopplat till hälsa. Du får också statistik för respektive län i Sverige.

Innehållet vänder sig till dig som fattar beslut om, utvecklar och analyserar förebyggande åtgärder på lokal, regional eller nationell nivå. Du kan exempelvis arbeta på en myndighet, inom hälso- och sjukvården, på ett spelbolag, eller i en idrottsförening, kamratstödjande förening eller annan idéburen organisation.

Statistiken vi presenterar kommer främst från Folkhälsomyndighetens egen undersökning Swelogs (Swedish longitudinal gambling study). Det är en av världens största långsiktiga befolkningsstudier om relationen mellan spel om pengar och hälsa. Studien genomförs för att stärka kunskapen om spelvanor och hälsa i Sverige.

Swelogs befolkningsstudie

Swelogs och USUF 2021

Under hösten 2021 genomfördes två nya befolkningsundersökningar inom Swelogs – en studie med ett nytt urval på 25 000 personer och en studie som följde upp personer som deltog i Swelogs 2018. I en undersökning om spel om pengar bland unga och föräldrar (USUF) var urvalet 10 000 unga 16-19 år och 10 000 bland föräldrar till barn i samma ålder.

Tabeller för Swelogs 2015, 2018 och 2021

I Swelogs tabellsammanställningar finns tabeller med statistik från Swelogs 2015, 2018 och 2021 om hur spelande och spelproblem är fördelat i befolkningen och i olika grupper enligt bland annat kön, ålder, utbildning och inkomst.

Tabeller för USUF 2021

I en tabellsammanställning för undersökningen om spel om pengar bland unga 16-19 år och föräldrar till barn i samma ålder (USUF) 2021 finns tabeller med statistik om bl.a. spelvanor, spelproblem, attityd till åldersgränser, mående, och relationen mellan unga och föräldrar. Tabellerna presenteras i två kapitel. Det första kapitlet redovisar ungas svar utifrån kön, ålder, någon grad av spelproblem och problemspelande. Det andra kapitlet redovisar föräldrarnas svar utifrån kön och inkomst.

Tabellsammanställning för undersökningen av spel om pengar bland unga och föräldrar 2021

Fem orangea speltärningar

Folkhälsodata och FolkhälsoStudio

Du kan själv ta fram statistik om spelvanor och spelproblem i Folkhälsodata (tabeller) och FolkhälsoStudio (diagram). I fritextrutan i FolkhälsoStudio skriver du spelvanor för att få statistik från HLV och spelproblem för att få statistik från Swelogs.

Läs mer