Publicerad 3 september 2018

Statistik

Andelen i befolkningen som spelar om pengar har minskat de senaste åren men omsättningen på spelmarknaden har ökat. Omkring sex procent av befolkningen mellan 16 och 84 år har någon form av spelproblem.

Swelogs

Swedish longitudinal gambling study (Swelogs) är en av världens största långsiktiga befolknings-studier som undersöker relationen mellan spel om pengar och hälsa. Studien genomförs för att stärka kunskapen om spelvanor och hälsa i Sverige.

Innehållet som vi har samlat här ger dig statistik kring spel om pengar och spelproblem. Statistiken kan vara till hjälp för att kartlägga, planera och följa upp folkhälsoarbetet. Här hittar du statistik om omfattningen av spelande och spelproblem kopplat till hälsa samt statistik för respektive län i Sverige.

Innehållet vänder sig till dig som fattar beslut om, utvecklar och analyserar förebyggande åtgärder på lokal, regional och nationell nivå exempelvis på en myndighet, inom hälso- och sjukvården, på ett spelbolag eller en idéburen verksamhet såsom en idrottsrörelse eller en kamratstödjande förening. 

Den statistik som vi presenterar kommer från Folkhälsomyndighetens egna undersökning Swelogs (Swedish longitudinal gambling study). Swelogs är en av världens största långsiktiga befolkningsstudie kring relationen mellan spel om pengar och hälsa. 

tärningar

Läs mer

Mäta och upptäcka spelproblem 
Rapporter och faktablad från Swelogs 
Folkhälsodatas databas

Lättillgänglig och interaktiv folkhälsostatistik

FolkhälsoStudio är ett interaktivt statistikverktyg med ett stort urval av faktorer som påverkar hälsa och välbefinnande, inklusive riskabla spelvanor.