Uppdaterad 11 november 2021

Statistik om spelande och spelproblem

Andelen i befolkningen som spelar om pengar har minskat de senaste åren. Samtidigt omsätts mer pengar på spelmarknaden. Drygt fyra procent av befolkningen 16–87 år har någon form av spelproblem.

Swelogs 2021

Under hösten 2021 gjordes en ny befolkningsundersökning. Deltagare från en tidigare studie (2018) följdes upp och en ny enkät gick ut till ytterligare 25 000 personer. Resultaten publiceras under 2022.

Mer om Swelogs 2021

Swelogs befolkningsstudie – Swedish longitudinal gambling study

De här sidorna ger dig statistik kring spel om pengar och spelproblem. Statistiken kan vara till hjälp för att kartlägga, planera och följa upp folkhälsoarbetet. Här hittar du statistik om omfattningen av spelande och spelproblem, kopplat till hälsa. Du får också statistik för respektive län i Sverige.

Innehållet vänder sig till dig som fattar beslut om, utvecklar och analyserar förebyggande åtgärder på lokal, regional eller nationell nivå. Du kan exempelvis arbeta på en myndighet, inom hälso- och sjukvården, på ett spelbolag, eller i en idrottsförening, kamratstödjande förening eller annan idéburen organisation.

Statistiken vi presenterar kommer främst från Folkhälsomyndighetens egen undersökning Swelogs (Swedish longitudinal gambling study). Det är en av världens största långsiktiga befolkningsstudier om relationen mellan spel om pengar och hälsa. Studien genomförs för att stärka kunskapen om spelvanor och hälsa i Sverige.

Swelogs befolkningsstudie

Fem orangea speltärningar

Folkhälsodata och FolkhälsoStudio

Du kan själv ta fram statistik om spelvanor och spelproblem i Folkhälsodata (tabeller) och FolkhälsoStudio (diagram). I fritextrutan i FolkhälsoStudio skriver du spelvanor för att få statistik från HLV och spelproblem för att få statistik från Swelogs.

Läs mer