Uppdaterad 30 november 2019

Statistik om spelande och spelproblem

Andelen i befolkningen som spelar om pengar har minskat de senaste åren. Samtidigt omsätts mer pengar på spelmarknaden. Drygt fyra procent av befolkningen 16–84 år har någon form av spelproblem.

Swelogs

Swelogs (Swedish longitudinal gambling study)  är en av världens största långsiktiga befolknings-studier som undersöker relationen mellan spel om pengar och hälsa. Studien genomförs för att stärka kunskapen om spelvanor och hälsa i Sverige.

De här sidorna ger dig statistik kring spel om pengar och spelproblem. Statistiken kan vara till hjälp för att kartlägga, planera och följa upp folkhälsoarbetet. Här hittar du statistik om omfattningen av spelande och spelproblem, kopplat till hälsa. Du får också statistik för respektive län i Sverige.

Innehållet vänder sig till dig som fattar beslut om, utvecklar och analyserar förebyggande åtgärder på lokal, regional eller nationell nivå. Du kan exempelvis arbeta på en myndighet, inom hälso- och sjukvården, på ett spelbolag, eller i en idrottsförening, kamratstödjande förening eller annan idéburen organisation.

Statistiken vi presenterar kommer från Folkhälsomyndighetens egna undersökning Swelogs. Det är en av världens största långsiktiga befolkningsstudier om relationen mellan spel om pengar och hälsa. Studien genomförs för att stärka kunskapen om spelvanor och hälsa i Sverige.

Fem orangea speltärningar

Lättillgänglig och interaktiv folkhälsostatistik

FolkhälsoStudio är ett interaktivt statistikverktyg. Här kan du välja vad du vill studera och följa utvecklingen med hjälp av rörlig grafik.

Läs mer

Mäta och upptäcka spelproblem 
Rapporter och faktablad från Swelogs 
Folkhälsodatas databas
Uppföljning av spel och hälsa inledd