Uppdaterad 29 juli 2022

Om oss

Folkhälsomyndigheten har regeringens uppdrag att genomföra åtgärder för att förebygga spelproblem. Inom uppdraget har vi samlat kunskap här på spelprevention.se. Webbplatsen vänder sig till dig som i ditt arbete kommer i kontakt med problem med spel om pengar.

Resultat från Swelogs 2021

Under hösten 2021 gjordes två nya befolkningsundersökningar. Inom Swelogs skickades en ny enkät ut till 25 000 personer och deltagare från en tidigare studie (2018) följdes upp. I en tilläggsundersökning om spel bland unga och föräldrar (USUF) skickades enkäter till 10 000 unga 16-19 år och 10 000 föräldrar till barn i samma ålder. De första resultaten har publicerats och fler publiceras under 2022 och 2023.

Vårt uppdrag för att förebygga spelproblem är att

  • utveckla och sprida ett nationellt kunskapsstöd om spelproblem och hur spelproblem kan förebyggas
  • verka för samordning på nationell nivå
  • i samverkan med länsstyrelserna stödja genomförandet av lagändringarna i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen om spelmissbruk
  • följa utvecklingen av spel och spelproblem
  • fördela organisationsbidrag till idéburna organisationer som arbetar med att förebygga spelproblem enligt förordning (SFS 2015:456)
  • fördela verksamhetsstöd till stödlinjerna.

Under 2022 innebär uppföljningen av spelande och spelproblem att göra fördjupade analyser av Swelogs (Swedish longitudinal gamling study) 2021 och undersökningen bland unga och föräldrar, fördjupa kunskapen om grupper som löper förhöjd risk att drabbas av spelproblem och belysa konsekvenser av covid-19-pandemin.

På spelprevention.se finns främst information om att förebygga spelproblem. Mer kunskap om att behandla spelproblem får du av Socialstyrelsens kunskapsstöd för behandling av spelmissbruk och spelberoende och på Kunskapsguiden.se.

Läs mer om våra uppdrag

Följ oss på Twitter för uppdateringar och nyheter om spelprevention

På Twitterkontot @spelprevention twittrar Folkhälsomyndigheten på vardagar om spel om pengar, spelproblem och förebyggande arbete på spelområdet.