Uppdaterad 12 januari 2022

Om oss

Folkhälsomyndigheten har regeringens uppdrag att genomföra åtgärder för att förebygga spelproblem. Inom uppdraget har vi samlat kunskap här på spelprevention.se. Webbplatsen vänder sig till dig som i ditt arbete kommer i kontakt med problem med spel om pengar.

Swelogs 2021

Under hösten 2021 gjordes en ny befolkningsundersökning. Deltagare från en tidigare studie (2018) följdes upp och en ny enkät gick ut till ytterligare 25 000 personer. Resultaten publiceras under 2022.

Mer om Swelogs 2021

Swelogs befolkningsstudie – Swedish longitudinal gambling study

Vårt uppdrag för att förebygga spelproblem är att

Under 2022 innebär uppföljningen av spelande och spelproblem att göra fördjupade analyser av Swelogs (Swedish longitudinal gamling study) 2021 och undersökningen bland unga och föräldrar, fördjupa kunskapen om grupper som löper förhöjd risk att drabbas av spelproblem och belysa konsekvenser av covid-19-pandemin.

På spelprevention.se finns främst information om att förebygga spelproblem. Mer kunskap om att behandla spelproblem får du av Socialstyrelsens kunskapsstöd för behandling av spelmissbruk och spelberoende och på kunskapsguiden.se.

Läs mer

Regleringsbrev för Folkhälsomyndigheten

Följ oss på Twitter för uppdateringar och nyheter om spelprevention

På Twitterkontot @spelprevention twittrar Folkhälsomyndigheten på vardagar om spel om pengar, spelproblem och förebyggande arbete på spelområdet.