I regeringsuppdraget ingår även att:

För behandling av spelproblem hänvisar vi till Socialstyrelsen som har tagit fram ett kunskapsstöd för behandling av spelmissbruk och spelberoende.

Läs mer om Folkhälsomyndighetens uppdrag kring spel om pengar och spelproblem.