Uppdaterad 20 april 2021

Om oss

Folkhälsomyndigheten har regeringens uppdrag att genomföra åtgärder för att förebygga spelproblem. Inom uppdraget har vi samlat kunskap här på spelprevention.se. Webbplatsen vänder sig till dig som i ditt arbete kommer i kontakt med problem med spel om pengar.

Swelogs gör en undersökning

Under hösten 2021 görs en befolkningsundersökning. Deltagare från 2018 följs upp och en enkät går ut till 25 000 personer. Resultaten publiceras under 2022.

Vårt uppdrag för att förebygga spelproblem är att

I en förnyad och breddad strategi för politiken avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak och nikotin samt spel om pengar 2021-2025 (ANDTS-strategin), föreslår regeringen för första gången att området spel om pengar ska ingå i strategin. Folkhälsomyndigheten har fått i uppdrag att i nära samverkan med Socialstyrelsen stödja genomförandet av propositionens förslag.

På spelprevention.se finns främst information om att förebygga spelproblem. Mer kunskap om att behandla spelproblem får du av Socialstyrelsens kunskapsstöd för behandling av spelmissbruk och spelberoende och på kunskapsguiden.se.

Läs mer

Regleringsbrev för Folkhälsomyndigheten

Följ oss på Twitter för uppdateringar och nyheter om spelprevention

På Twitterkontot @spelprevention twittrar Folkhälsomyndigheten på vardagar om spel om pengar, spelproblem och förebyggande arbete på spelområdet.