Vårt uppdrag för att förebygga spelproblem är att:

För behandling av spelproblem hänvisar vi till Socialstyrelsen som har tagit fram ett kunskapsstöd för behandling av spelmissbruk och spelberoende.

Läs mer

Regleringsbrev 2018 (PDF, 147 kB)

Återrapportering av regeringsuppdrag att genomföra insatser för att förebygga spelproblem (PDF, 3,1 MB)

Uppdrag att vidareutveckla det nationella kunskapsstödet om spelproblem samt fördela ytterligare medel till ideella organisationer