Publicerad 3 september 2018

Om oss

Folkhälsomyndigheten har regeringens att genomföra åtgärder för att förebygga spelproblem. Inom ramen för uppdraget har vi samlat kunskap om problem med spel om pengar på Spelprevention.se som vänder sig till dig som i ditt arbete kommer i kontakt med problem med spel om pengar.

Vårt uppdrag för att förebygga spelproblem är att

För behandling av spelproblem hänvisar vi till Socialstyrelsen som har tagit fram ett kunskapsstöd för behandling av spelmissbruk och spelberoende.

Läs mer

Regleringsbrev 2018 (PDF, 147 kB)
Återrapportering av regeringsuppdrag att genomföra insatser för att förebygga spelproblem (PDF, 3,1 MB)