spelprevention.se Ett kunskapsstöd om spelproblem

Kunskap för dig som förebygger spelproblem

Problem med spel om pengar är en folkhälsofråga. Spelproblemen kan skada relationer, ekonomi och hälsa. Problemen drabbar dem som spelar för mycket, men också deras familjer, vänner och samhället i stort. Därför behöver spelproblemen förebyggas, både på individ- och befolkningsnivå.

Spelprevention.se vänder sig till dig som arbetar med att förebygga spelproblem. Här hittar du kunskap om spelproblem och vägledning kring hur problemen kan förebyggas.

Har du själv spelproblem? Eller någon du känner? Du kan få hjälp via kommunen, landstinget eller Stödlinjen

Aktuellt

Mer kunskap – lättare att förebygga spelproblem

siluett av människor

På spelprevention.se får du kunskap och vägledning om spelproblem och förebyggande åtgärder. Kunskapsstödet
är uppdelat i tre delar

Folkhälsomyndigheten har regeringens uppdrag att ta fram och sprida ett nationellt kunskapsstöd för att förebygga spelproblem.

Läs mer om vårt uppdrag

Ändrade förutsättningar på spelmarknaden

Från januari 2019 måste alla spelbolag på den svenska marknaden ha licens, enligt den nya spellagen, vilket påverkar det förebyggande arbetet. I lagen beskrivs bland annat spelbolagens skyldighet att skydda spelarna mot överdrivet spelande. 

Läs mer om den nya spellagen

Följ oss på twitter

Mätinstrument

Det finns olika instrument för att mäta nivån av spelproblem hos en individ eller i en befolkning.

Mätinstrument för spelproblem

Kartläggning av lokalt och regionalt arbete 2017

Under hösten 2017 genomförde Folkhälsomyndigheten och Sveriges kommuner och landsting en kartläggning av kommunernas, landstingens och regionernas dåvarande och planerade arbete med att förebygga och behandla spelproblem.

Läs resultatet från kartläggningen här

Stödlinjen hjälper

Stödlinjen ger råd och stöd till personer som spelar, och deras närstående. Hit kan du ringa anonymt. Du kan också chatta eller mejla.

Även du som jobbar med spelproblem kan vända dig till Stödlinjen.

logotyp stödlinjen