spelprevention.se Ett kunskapsstöd om spelproblem

Ett kunskapsstöd om spelproblem

Problem med spel om pengar är en folkhälsofråga som kan skada relationer, ekonomi och hälsa. Problemen drabbar dem som spelar för mycket, men också deras familjer, vänner och samhället i stort. Åtgärder för att förebygga spelproblem behövs därför både på individ- och befolkningsnivå.

På spelprevention.se samlar vi kunskap om spelproblem, spel om pengar och arbetet med att förebygga spelproblem. Vi ger också vägledning för dig som planerar och genomför förebyggande åtgärder. 

Två kvinnor

Aktuellt

Kunskapsstöd för att förebygga spelproblem

siluett av människor

Folkhälsomyndigheten har regeringens uppdrag att ta fram och sprida ett nationellt kunskapsstöd för att förebygga spelproblem. Syftet med kunskapsstödet är att ge vägledning och stärka våra målgruppers kunskap om spelproblem och förebyggande åtgärder.

Kunskapsstödet förebygg spelproblem

Hjälp oss att utveckla spelprevention.se

Vi utvecklar spelprevention.se och vill gärna ha dina synpunkter. Under hösten finns en webbenkät på webbplatsen i syfte att kunna ge rätt kunskapsstöd till våra målgrupper. 

Läs mer om webbenkäten här

Följ oss på Twitter

På Twitterkontot @spelprevention twittrar Folkhälsomyndigheten om spel om pengar, spelproblem och förebyggande arbete på spelområdet. 

Mätinstrument

Det finns olika instrument för att bedöma omfattningen av en persons problem med spel om pengar.

Här finns användbara mätinstrument för spelproblem

Kartläggning av det spelpreventiva arbetet inom kommun, landsting och regioner 2017

Under hösten 2017 genomförde Folkhälsomyndigheten och Sveriges kommuner och landsting en kartläggning av kommunernas, landstingens och regionernas dåvarande och planerade arbete med att förebygga och behandla spelproblem.

Läs resultatet från kartläggningen här

Stödlinjen hjälper

Stödlinjen ger råd och stöd till personer som spelar och till deras anhöriga. Hit kan du ringa anonymt, chatta eller mejla. Du kan även vända dig till Stödlinjen som yrkesverksam.

logotyp stödlinjen