Folkhälsomyndigheten ska enligt regeringsuppdrag ta fram och sprida ett nationellt kunskapsstöd för att förebygga spelproblem. Syftet med kunskapsstödet är att ge vägledning och stärka våra målgruppers kunskap om spelproblem och förebyggande åtgärder.

Läs kunskapsstödets publikationer här.

Besök gärna Kunskapsguiden, här kan du läsa om bland annat stöd och behandling, utredning och bedömning och att uppmärksamma spelproblem. Kunskapsguiden samlar kvalitetssäkrad kunskap från flera myndigheter och andra aktörer. Kunskapsguiden riktar sig till dig som arbetar inom hälso- och sjukvård och socialtjänst.

Banner kunskapsguiden.se