Folkhälsomyndigheten om spellicensutredningen

Bild på Anna Jansson"Utredningens förslag behöver kompletteras med omfattande förebyggande åtgärder från andra aktörer än de som arrangerar spel"

Den 31 mars kom spellicensutredningen ”Omreglering av spelmarknaden”. Här kan du läsa en intervju med enhetschef Anna Jansson om hur hon ser på förslaget.

Kunskapsstödet Förebygg spelproblem

Blå silhuett av en grupp människorHur vanligt är det med spelproblem? Och vad kan man göra åt dem? Svaren hittar du i våra publikationer.

Kunskapsstödet Förebygg spelproblem

Vårt uppdrag

Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. I detta ingår att genomföra åtgärder för att förebygga spelproblem. Några uppdrag är att ta fram och sprida ett nationellt kunskapsstöd om spelproblem och hur det kan förebyggas, samordna frågor om spelproblem mellan myndigheter, dela ut ekonomiskt stöd till organisationer och bedriva befolkningsstudien Swelogs.

Kunskapsstödet Förebygg spelproblem
Nationell samordning
Ekonomiskt stöd
Befolkningsstudien Swelogs