Organisationsbidrag för förebyggande verksamhet mot överdrivet spelande 2018

Organisationer som vill söka bidrag till verksamhet mot överdrivet spelande kan nu ansöka om medel. Sista ansökningsdag är 30 september 2017.
Läs mer om ansökan här

Folkhälsomyndigheten positiv till förändringen i socialtjänstlagen

Den 20 juni beslutades det att spelproblem skrivs in i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. Här kan du läsa en intervju med generaldirektör Johan Carlson om hur han ser på lagändringen.

Kunskapsstödet Förebygg spelproblem

Blå silhuett av en grupp människorHur vanligt är det med spelproblem? Och vad kan man göra åt dem? Svaren hittar du i våra publikationer.

Kunskapsstödet Förebygg spelproblem

Vårt uppdrag

Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. I detta ingår att genomföra åtgärder för att förebygga spelproblem. Några uppdrag är att ta fram och sprida ett nationellt kunskapsstöd om spelproblem och hur det kan förebyggas, samordna frågor om spelproblem mellan myndigheter, dela ut ekonomiskt stöd till organisationer och bedriva befolkningsstudien Swelogs.

Kunskapsstödet Förebygg spelproblem
Nationell samordning
Ekonomiskt stöd
Befolkningsstudien Swelogs