Organisationsbidrag för förebyggande verksamhet mot överdrivet spelande 2018

Organisationer som vill söka bidrag till verksamhet mot överdrivet spelande kan nu ansöka om medel. Sista ansökningsdag är 30 september 2017.
Läs mer om ansökan här

Kommuner och landsting ska arbeta med att förebygga spelproblem

Från och med 1 januari 2018 skrivs spelproblem in i
socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. Här kan du läsa en intervju med generaldirektör Johan Carlson om hur han ser på lagändringen.

Besök gärna Kunskapsguiden, här kan du läsa om bland annat stöd och behandling, utredning och bedömning och att uppmärksamma spelproblem. Kunskapsguiden samlar kvalitetssäkrad kunskap från flera myndigheter och andra aktörer. Kunskapsguiden riktar sig till dig som arbetar inom hälso- och sjukvård och socialtjänst.

Banner kunskapsguiden.se

Vårt uppdrag

Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. I detta ingår att genomföra åtgärder för att förebygga spelproblem. Några uppdrag är att ta fram och sprida ett nationellt kunskapsstöd om spelproblem och hur det kan förebyggas, samordna frågor om spelproblem mellan myndigheter, dela ut ekonomiskt stöd till organisationer och bedriva befolkningsstudien Swelogs.

Kunskapsstödet Förebygg spelproblem
Nationell samordning
Ekonomiskt stöd
Befolkningsstudien Swelogs