Uppdaterad 2 januari 2019

Barn och unga och spel om pengar och spelproblem

Problem med spel om pengar kan påverka ungas relationer, skolgång och ekonomi. Att ha spelproblem som ung ökar även risken att få spelproblem igen senare i livet. Barn och unga drabbas också när närstående har spelproblem.

Här får du fördjupad kunskap om spel om pengar och spelproblem för barn och unga. Vi vänder oss till dig som arbetar förebyggande inom exempelvis skola, skolhälsovård, socialtjänst, idéburna organisationer, tillsyn eller tillståndsgivning.

Det finns flera faktorer som förebygger spelproblem hos unga:

  • åldersgränser
  • en trygg uppväxt med goda sociala och ekonomiska villkor
  • en bra skolgång och godkända betyg
  • senare alkoholdebut
  • en god psykisk hälsa.

Genom att arbeta förebyggande kan vi minska risken för att barn och unga får spelproblem både nu och längre fram i livet.

Barn i klassrum
Fotograf: Astrakan, Scandinav bildbyrå

Film om vikten av en spelfri barndom

Läs mer

Barnkonventionen 

Stödlinjen hjälper

Stödlinjen ger råd och stöd till personer som spelar, och deras närstående. Hit kan du ringa anonymt. Du kan också chatta eller mejla.

Även du som jobbar med spelproblem kan vända dig till Stödlinjen.