Publicerad 3 september 2018

Unga och spel

Cirka en procent av 16-17 åringarna har ett problemspelande och 2,5 procent viss risk för spelproblem. Problem med spel om pengar kan påverka stora delar av de ungas liv – relationer med vänner och familj, skol­gång och ekonomi.

Innehållet som vi har samlat här ger dig fördjupad kunskap om spel om pengar och spelproblem när det gäller barn och unga. De här sidorna vänder sig till dig som arbetar förebyggande inom exempelvis skola, skolhälsovård, socialtjänst, idéburen verksamhet, tillsyn eller tillståndsgivning. 

Det finns flera åtgärder för att förebygga spelproblem hos unga:

  • åldersgränser
  • en trygg uppväxt med goda sociala och ekonomiska villkor
  • en bra skolgång och godkända betyg
  • att skjuta upp alkoholdebuten
  • minskad psykiska ohälsa
  • att ta hänsyn till att spel, alkohol och psykisk ohälsa ofta förekommer samtidigt hos unga.
Barn i klassrum
Fotograf: Astrakan, Scandinav bildbyrå

Film om vikten av en spelfri barndom

Läs mer

Barnkonventionen 

Stödlinjen hjälper

Stödlinjen ger råd och stöd till personer som spelar och till deras anhöriga. Hit kan du ringa anonymt, chatta eller mejla. Du kan även vända dig till Stödlinjen som yrkesverksam.