Publicerad 3 september 2018

Om spelproblem

Spelproblem drabbar många och ger allvarliga konsekvenser för individ och samhälle. För att effektivt kunna förebygga spelproblem behöver vi kunskap om vad spelproblem är, dess orsaker och konsekvenser samt omfattning och fördelning i befolkningen.

Innehållet som vi har samlat här ger en grundläggande kunskap om området spel om pengar och spelproblem ur ett folkhälsoperspektiv. Det vänder sig till dig som beslutar om, utvecklar och analyserar förebyggande åtgärder på lokal, regional och nationell nivå. Du kan till exempel arbeta på en myndighet, inom hälso- och sjukvården, på ett spelbolag eller en idéburen verksamhet såsom en idrottsrörelse eller en kamratstödjande förening. 

För att rikta och prioritera åtgärder behöver vi kunskap om problemens omfattning, hur de tar sig uttryck, vilka grupper som är särskilt utsatta för spelproblem och vilka faktorer hos individen, familjen, och lokalsamhället som skyddar mot och ökar risken för att utveckla spelproblem.

Spelproblem har samband med hälsomässiga problem som depression, ångest, riskkonsumtion av alkohol och användning av narkotika, sömnsvårigheter, självmordstankar och självmordsförsök, sociala problem som skilsmässor, problem på arbetet, våld och annan kriminalitet, ekonomiska problem som skuldsättning på grund av spelutgifter och svårigheter att betala räkningar. De negativa konsekvenserna av spelproblem innebär problem för både individen och samhället i stort.

Film om vad spelproblem är

Stödlinjen hjälper

Stödlinjen ger råd och stöd till personer som spelar och till deras anhöriga. Hit kan du ringa anonymt, chatta eller mejla. Du kan även vända dig till Stödlinjen som yrkesverksam.