Om spelproblem

Spelproblem drabbar många, och ger allvarliga konsekvenser för individ och samhälle. För att effektivt förebygga spelproblem behöver du kunskap om vad spelproblem är, dess orsaker och konsekvenser samt omfattning och fördelning i befolkningen.

Här hittar du grundläggande kunskap om området spel om pengar och spelproblem, ur ett folkhälsoperspektiv.

Vi vänder oss till dig som beslutar om, utvecklar och analyserar förebyggande åtgärder. Det kan vara på lokal, regional eller nationell nivå. Du kan till exempel arbeta på en myndighet, inom socialtjänsten eller hälso- och sjukvården, på ett spelbolag, eller i en idrottsrörelse, kamratstödjande förening eller annan idéburen verksamhet. 

FAQ

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om spel om pengar och spelproblem:

Frågor och svar om spel om pengar och spelproblem (folkhalsomyndigheten.se)

För att rikta och prioritera åtgärder behöver du kunskap om

  • hur problemen tar sig uttryck
  • spelproblemens omfattning
  • vilka grupper som är särskilt utsatta
  • vilka faktorer hos individen, familjen och lokalsamhället som skyddar mot och ökar risken för att utveckla spelproblem.
Spelproblem har samband med hälsomässiga problem som depression, ångest, riskkonsumtion av alkohol och användning av narkotika, sömnsvårigheter, självmordstankar och självmordsförsök, sociala problem som skilsmässor, problem på arbetet, våld och annan kriminalitet, ekonomiska problem som skuldsättning på grund av spelutgifter och svårigheter att betala räkningar. De negativa konsekvenserna av spelproblem innebär problem för både individen och samhället i stort.

Det finns hjälp att få

Stödlinjen

Stödlinjen ger råd och stöd till personer som spelar, och deras närstående. Hit kan du ringa anonymt. Du kan också chatta eller mejla. Även du som jobbar med spelproblem kan vända dig till Stödlinjen.

Stödlinjen (stodlinjen.se)

Spelpaus.se

Via Spelpaus kan du stänga av dig från allt spel som kräver registrering.

Spelpaus.se

Spelberoendes Riksförbund och Spelberoendegruppen

Spelberoendes Riksförbund och Spelberoendegruppen har lokala stödföreningar och fysiska och digitala självhjälpsgrupper för spelberoende och anhöriga.

Spelberoendes Riksförbund (spelberoende.se)

Spelberoendegruppen (spelberoendegruppen.com)