Stöd för kommunikation

För att få ännu fler att vilja jobba antibiotikasmart är det betydelsefullt att så många som möjligt hjälper till att sprida information om det arbete som görs. Vi har tagit fram ett stödmaterial som alla samarbetspartners och verksamheter som arbetar för att bli antibiotikasmarta kan använda. Syftet med stödmaterialet är att skapa en gemensam grund och underlätta kommunikationen.

Kommunikationsstödet består av instruktioner, mallar, produkter och filtyper som kan användas som hjälpmedel vid kommunikation och marknadsföring under varumärket Antibiotikasmart Sverige. Ett sätt att marknadsföra Antibiotikasmart Sverige är att berätta om det viktiga arbete som görs och att sprida goda exempel och idéer. Det mesta av stödet finns samlat i en manual som går att skriva ut.

Så kan du använda kommunikationsstödet

Texter

I vårt kommunikationsstöd får du tips och råd kring hur du skriver en nyhetstext. Vi har även summerat alla övergripande budskap som passar att använda när du ska berätta om varför Sverige behöver vara antibiotikasmart. Budskapen fungerar i alla typer av texter, men även i tal, om du till exempel ska hålla en muntlig presentation eller liknande.

Bilder

I vårt kommunikationsstöd hittar du information kring hur du ska gå tillväga om du vill använda någon eller flera av de bilder som finns samlade i Antibiotikasmart Sveriges bildbank.

Sociala medier

Kommunikationsstödet ger tips och råd kring hur du, dina kollegor och er verksamhet kan sprida information om antibiotikaresistens, aktiviteter inom Antibiotikasmart Sverige och ert arbete med detta i era sociala mediekanaler.

Mallar

Vi har tagit fram mallar för bland annat faktablad, worddokument, powerpoint, e-postsignatur och logotyper som du kan använda i din kommunikation.

Mallar att ladda ned