Uppdaterad 3 september 2021

Visionsdriven hälsa

Antibiotikasmart Sverige är en av fem ”visionsdrivna innovationsmiljöer” som Vinnova finansierar inom sitt program Visionsdriven hälsa.

De visionsdrivna miljöerna ska utifrån en vision arbeta långsiktigt med en kombination av olika typer av insatser för att möta komplexa utmaningar inom hälsoområdet och åstadkomma förändring på systemnivå.
Läs mer om visionsdrivet arbetssätt hos Vinnova (vinnova.se)

Övriga innovationsmiljöer

Det här är de övriga innovationsmiljöerna: