Visionsdriven hälsa

Antibiotikasmart Sverige är en av fem ”visionsdrivna innovationsmiljöer” som Vinnova finansierar inom sitt program Visionsdriven hälsa.

De visionsdrivna miljöerna ska utifrån en vision arbeta långsiktigt med en kombination av olika typer av insatser för att möta komplexa utmaningar inom hälsoområdet och åstadkomma förändring på systemnivå.

Missionsorienterad innovation - ett nytt sätt att möta samhällsutmaningar (vinnova.se)

Vinnova Visionsdriven hälsa (youtube.com)

Övriga innovationsmiljöer

Det här är de övriga innovationsmiljöerna: