Vår vision

För att hantera den komplexa utmaning som antibiotikaresistens är behövs både långsiktigt och koordinerat arbete, i det stora och det lilla. Med en gemensam vision bjuder vi in nya och befintliga aktörer till en kraftsamling i en fråga som berör vår hälsa och vårt samhälle.

I ett antibiotikasmart Sverige

  • har invånare kunskap om konsekvenserna av antibiotikaresistens, vad de kan göra för att minska smittspridning och hur de använder antibiotika på ett ansvarsfullt sätt,
  • arbetar alla kommuner och regioner med projekt som förebygger infektioner och stärker hållbar antibiotikaanvändning,
  • utbyter vi kunskap och erfarenheter om antibiotikasmarta arbetssätt med vår omvärld,
  • pågår innovation som bidrar till att säkerställa fortsatt tillgång till verksamma antibiotika,
  • ser vi tillgången till verksamma antibiotika som en del av en hållbar utveckling av samhället i stort.

Vår vision om ett antibiotikasmart Sverige är ett samhälle där alla bidrar till att antibiotika fungerar och fortsätter rädda liv. Vi vill med initiativet få olika aktörer att tillsammans stärka och sprida befintliga insatser samt bidra till att skapa nya satsningar. Målet är att främja innovation samt inspirera och engagera både invånare, kommuner och regioner att bli antibiotikasmarta. Det kan innebära att utveckla, testa och skala upp nya lösningar som kan innefatta både tekniker, produkter, tjänster, metoder och arbetssätt.