E-postsignatur

Vill du som projektmedlem i Antibiotikasmart Sverige visa det i din e-postsignatur? Vi berättar hur du gör.

Allmän information
Instruktioner för att lägga till e-postsignatur i Outlook för Windows (microsoft.com)

Länka bilden i signaturen till följande web-adress

https://www.folkhalsomyndigheten.se/antibiotikasmart-sverige/

Bild/banner Antibiotikasmart Sverige i e-postsignatur

Antibiotikasmarta logga

Alternativ: länkad text i stället för bild i signaturen

Observera att det finns en risk att mejl med bild i e-postsignatur behandlas som spam av mottagarens e-postserver. Som alternativ till att lägga in en länkad bild kan du lägga till nedanstående mening under din vanliga signatur:

För ett Antibiotikasmart Sverige