Alfavirus är en bortglömd orsak till långdragna ledbesvär – pågående utbrott av Ross River virus i Australien

Efter stora nederbördsmängder i södra Australien, rapporteras stor ökning av antalet fall med Ross River feber. I delstaten Victoria ser man jämfört med tidigare utbrott 2011 en 20-faldig ökning under januari 2017 med 654 rapporterade fall. Den årliga rapporteringen har de senaste åren legat på 252 fall.

Infektion med Ross river virus ger milda symtom med långdragna besvär

Ross river virus sprids med Aedes- och Culex-myggor och har en inkubationstid på sju till elva dagar. Under den akuta sjukdomsfasen, som pågår cirka en vecka, ses feber, muskelvärk, hudutslag och ledvärk. Efter den akuta fasen kan ledbesvären kvarstå och orsaka långdragna, invalidiserande ledbesvär. Sjukdomen kallas även för "epidemisk polyartrit". Alla leder kan drabbas, men framför allt hand-, fot och knäleder och det kan dröja månader innan patienten är återställd (Suhrbier A, La Linn M. Clinical and pathologic aspects of arthritis due to Ross. Curr Opin Rheumatol 2004; 16:374-379.)

Alfavirus, en virusgrupp som orsakar mycket ledbesvär

Ross River virus tillhör släktet alfavirus. I samma grupp ingår även exempelvis Chikungunya-, Sindbis-, Mayaro-, O'nyong-nyong och Barmah Forest virus. Samtliga alfavirus sprids via vektorer så som myggor, loppor och fästingar. Med undantag av Sindbisvirus påträffas dessa virus utomlands och har specifika geografiska utbredningsområden. Ross River virus förekommer framför allt i Australien, Papa Nya Guinea och på Solomonöarna emedan Chikungunya är endemiskt i hela den tropiska zonen, Sindbis påträffas framför allt i norra Finland och Ryssland, Mayaro ganska omfattande i Syd- och Mellanamerika, O'nyong-nyong endast på den afrikanska kontinenten och Barmah Forest endast i Australien. Inhemskt finns Ockelbovirus, ett Sindbisvirus, som påträffats i Dalarna och södra Norrland. Samtliga av dessa virus kan orsaka långdragna och invalidiserande ledbesvär. Viruset orsakar en inflammation i lederna som kan misstolkas som reumatiska ledbesvär och även röntgenologiska förändringar som vid autoimmuna reumatiska sjukdomar kan ses.

Viktig provtagning vid oklara ledbesvär

Behandlingseffekten med NSAID- eller kortisonbehandling varierar och biologiska läkemedel har prövats. Nya tankar kring behandlingar med antikroppar finns (Miner JJ, Cook LE, Hong JP, et al. Therapy with CTLA4-Ig and an antiviral monoclonal antibody controls chikungunya arthritis. Sci Transl Med. 2017; Feb 1; 9 (375).)

A Review of Chikungunya Virus-induced Arthralgia: Clinical Manifestations, Therapeutics, and Pathogenesis (ncbi.nlm.nih.gov)

Med tanke på de svårbehandlade ledbesvären som kan kvarstå efter en alfa-virus infektion bör man komma ihåg att fråga om reseanamnes vid utredning och ha i beaktan att dessa virus kan vara en möjlig etiologisk orsak kring långdragna ledbesvär. Genom serologisk provtagning kan diagnosen fastställas även efter att den akuta fasen är förbi.

Läs mer