Ross River virus (IF)

Antikroppsbestämning (IgM och IgG) i serum med indirekt immunofluorescens-test (IF).

Analystyp
Indikation

Vid misstanke om Ross River virusinfektion.

Provmaterial

Serum eller venblod i sterilt rör utan tillsats eller med gel, lämpligen vacutainerrör eller motsvarande. Serum behöver ej inaktiveras. Lämplig provvolym: 5-10 mL blod. Minsta provvolym: 200 mikroliter.

Provtagnings­anvisningar
Transport

För praktisk handledning se Packa provet rätt.

Svarstid 7 dagar
Ackrediterad Nej.
Anmälningspliktig enligt SML Nej.
Avgiftsbelagd Se prislista
Övrig info

Observera att anamnestiska data, inklusive insjukningsdatum och eventuell utlandsvistelse alltid ska anges vid insändande av prov för serologisk analys. Dessa uppgifter är nödvändiga för korrekt bedömning av analysresultatet.