Uppdaterad 16 mars 2020

GD-Forum 2021

Årets nätverksmöte för GD-Forum – svenska myndigheter i samverkan för Agenda 2030 hade temat ”Bortom pandemin – Agenda 2030 som hävstång för återuppbyggnad” och hölls digitalt 21 april.

GD-Forum 2021 samlade omkring 130 representanter från ett brett antal myndigheter och länsstyrelser.

Sveriges genomförande av Agenda 2030

Per Bolund, miljö- och klimatminister samt vice statsminister

Pandemins påverkan på de globala hållbarhetsmålen

Carin Jämtin, generaldirektör, Sida
Johan Carlson, generaldirektör, Folkhälsomyndigheten
Joakim Stymne, generaldirektör, SCB

Lämna ingen utanför

Sara Frankl, Agenda 2030-sakkunnig, SCB

Agenda 2030 som hävstång för återuppbyggnad

Gabriel Wikström, nationell samordnare Agenda 2030

Summering och framåtblick

Johan Carlson, generaldirektör, Folkhälsomyndigheten

Mätbarhet och undflyende vadheter

Jonna Bornermark, professor i filosofi, Södertörns högskola