Nätverksträff 2022

Årets nätverksmöte för GD-Forum den 25 april hade temat ”Leave no one behind – visionsdriven integration och inkludering.” Mötet omfattar svenska myndigheter i samverkan för Agenda 2030 och hölls i hybridform.

Nätverksträffen samlade myndighetschefer och samordnare för ett 60-tal myndigheter för att utforska hur vi tillsammans kan kraftsamla för ett samhälle där ingen lämnas utanför utvecklingen. Vinnova och landets länsstyrelser var värdar. Deltagarna fick analysera glapp mellan myndigheter utifrån olika perspektiv hantering av integrationsfrågor och därigenom skapa förutsättningar för att bygga broar och möjligheter till allas inkludering i samhället.

Film: Välkommen till GD-Forum 2022

Med i filmen är Darja Isaksson, generaldirektör, Vinnova samt Georg Andrén, landshövding, Länsstyrelsen Värmland.

Film: Regeringens samlade arbete kring genomförandet av Agenda 2030

Med i filmen är Anders Grönvall Statssekreterare hos klimat- och miljöminister samt Annika Strandhäll.

Film: Principer till integration – simpla och samtidigt svåra men oväntade framgångsrika

Med i filmen är Milad Mohammadi, föreläsare och sommarpratare.

Film: Samtal om resultat från workshopen samt reflektion

Med i filmen är Darja Isaksson, generaldirektör, Vinnova, Georg Andrén, landshövding, Länsstyrelsen Värmland samt Gabriel Wikström, nationell samordnare Agenda 2030.

Film: GD-forums arbete – fastställande av samverkansplan, inval i Lilla GD-gruppen med mera

Med i filmen är Georg Andrén, landshövding, Länsstyrelsen Värmland samt Karin Tegmark Wisell, generaldirektör, Folkhälsomyndigheten.

Film: Summering och avslut av dagen

Med i filmen är Georg Andrén, landshövding, Länsstyrelsen Värmland.