Nätverksträff 2024

Årets nätverksmöte för GD-Forum den 25 april hade temat ” Samverkan mellan myndigheter och näringslivet för den gröna omställningen och ökad resiliens”, Årets möte arrangerades av Energimyndigheten, Tillväxtverket och Länsstyrelsen i samverkan med Svenskt Näringsliv.

Nätverksträffen samlade myndighetschefer och samordnare från 68 av de 90 myndigheter i nätverket i Näringslivets hus i Stockholm. En röd tråd genom dagen var spänstiga diskussioner med högt tempo. Det höga tempot var också något som lyftes fram som en viktig faktor att bibehålla för att Sverige fortsatt ska kunna behålla en framskjuten position i arbetet med samhällsomställningen.

Nedan hittar ni några filmer från och om dagen

Läs mer

GD-forum – med samverkan i fokus (2024-05-22)