Hiv kan överföras på tre sätt: genom blod, via sexuella kontakter och i samband med graviditet. Om hivinfektionen är obehandlad är överföringsrisken störst under de allra första månaderna, när infektionen ofta är okänd för bäraren och virusnivåerna initialt vanligen är mycket höga. Risken är också högre i slutskedet av sjukdomsförloppet, när immunförsvaret sviktar.

Hiv överförs lättast via blod. I Sverige har dock ingen person fått hiv genom blodtransfusion sedan allt donerat blod började att testas år 1985.

En välbehandlad hivinfektion minimerar risken

När en hivinfektion är välbehandlad minimeras risken att infektionen överförs till andra personer. Om patienten har en välinställd behandling och inga andra sexuellt överförda infektioner är risken mycket låg för att hivinfektionen ska överföras vid oskyddade sexuella kontakter. Om kondom används under hela samlaget är risken minimal.

Gravida kvinnor erbjuds alltid test för hiv och de som upptäcks ha en hivinfektion ges hivbehandling. När hivbehandling ges under graviditet och förlossning och mamman avstår från att amma sitt barn, är risken att överföra infektionen till barnet låg.

Det finns många myter om att hiv överförs genom exempelvis vardagsumgänge, myggor eller genom saliv. Oavsett om du arbetar som läkare, sjuksköterska, undersköterska eller annan yrkeskategori inom hälso- och sjukvården har du ett ansvar att förmedla korrekt och saklig information till patienter som söker vård för obefogad oro.