Kunskapstest

Att leva med hiv i Sverige idag är inte som igår, tack vare nya mediciner. Hur uppdaterad är du?  Snabbtesta din kunskap här - på bara ett par minuter har du svaret!

Bemötandet är avgörande

Att leva med hiv innebär ofta att bli bemött med okunskap, fördomar och obefogad rädsla eller avståndstagande. Genom ett professionellt bemötande kan hälso- och sjukvården bidra till att situationen förbättras och att tröskeln för att testa sig för hiv sänks. Om hivinfektion upptäcks i tid möjliggör detta snabb tillgång till effektiv antiviral behandling. Då kan hivinfektionen jämföras med andra kroniska men behandlingsbara sjukdomar även om det i nuläget inte finns något botemedel mot hiv. Läs mer om prevention och bemötande

Känner du igen symtomen?

Alla som infekterats med hiv får en primärinfektion även om den ofta är asymtomatisk eller ger så lindriga symtom att den knappast märks. En del får dock kraftigare symtom som innebär att de söker akut sjukvård. I övrigt ger hiv ofta inga symtom förrän efter flera år. Läs mer om symtom på hiv