Hiv idag

Välkommen att veta mer om hiv

Stora medicinska framsteg har gjorts sedan det första fallet av hiv upptäcktes i Sverige 1982. Här kan du läsa mer om hiv, hiv-behandling, överföringen av hiv och livet för personer som lever med hiv. Målet med denna information är att ditt bemötande av patienter inom hälso- och sjukvården, som ställer frågor om hiv eller som har hiv, ska bli ännu bättre.

Nu är denna viktiga kunskapsportal uppdaterad med aktuell kunskap baserad på forskning. Folkhälsomyndigheten vill därmed bidra med kompetenshöjande information som leder till ett kvalitativt bemötande för personer med och utan hiv.

 

Anna-Mia Ekström, hivforskare på Karolinska Institutet, berättar om hiv idag.

Hiv idag

Att leva med hiv förändras. Behandlingen är så effektiv att den sänker virusnivån till noll. Med välbehandlad hiv överförs inte hiv vid samlag, även utan kondom. Den förväntade livslängden för personer med hiv är jämförbar hos personer som lever utan hiv.

Bemötandet är avgörande

Att leva med hiv innebär ofta att bli bemött med okunskap, fördomar och obefogad rädsla eller avståndstagande. Genom ett professionellt bemötande kan hälso- och sjukvården bidra till att situationen förbättras och att den eventuella tröskeln för att testa sig för hiv sänks. Om hivinfektion upptäcks i tid möjliggör detta snabb tillgång till effektiv antiviral behandling. Då kan hivinfektionen medicinskt sett jämföras med andra kroniska men behandlingsbara sjukdomar även om det i nuläget inte finns något botemedel mot hiv.

Känner du igen symtomen?

Alla som infekterats med hiv får en primärinfektion även om den ofta är asymtomatisk eller ger så lindriga symtom att den knappast märks. En del får dock kraftigare symtom som innebär att de söker akut sjukvård. Symtomen påminner om influensaliknande och kan inkludera rosa fläckar på huden. I övrigt ger hiv ofta inga symtom förrän efter flera år, om hiv är obehandlad, i samband med att virusnivåerna är höga och immunsystemet lägre.