Kunskapsunderlag och material

Folkhälsomyndigheten ger ut rapporter om medicinska, vårdrelaterade och livskvalitetsfokuserade aspekter på hiv.

Film om hiv för hälso- och sjukvården

Anna-Mia Ekström är infektionsläkare och hiv-forskare vid Karolinska Institutet. Här berättar hon hur hiv smittar, men framförallt hur det inte smittar. Hur angriper hiv kroppen? Hur fungerar bromsmediciner? Vilka är de vanligaste missuppfattningarna kring hiv och de som bär på viruset?

Publikationer