Uppdaterad 17 april 2020

Frågeområde 3: Mat och utrustning

När det gäller din restaurang så ska den ha ett eget kök som gör att verksamheten kan erbjuda ett varierat utbud av maträtter.

Köket ska finnas i anslutning till serveringslokalen. Kravet på eget kök gäller även för cateringverksamhet. Varma maträtter behöver inte serveras. Men serveringstillstånd kan inte beviljas om det enbart finns enklare rätter, exempelvis smörgåsar, hamburgare eller varm korv med bröd. Det innebär att gatukök, caféer och liknande enklare serveringsställen inte kan få serveringstillstånd. Efter klockan 23.00 ställs inte lika höga krav på ett varierat matutbud. Men gästerna ska kunna erbjudas flera olika rätter av enklare slag, till exempel kalla maträtter eller maträtter som värms i mikrovågsugn.

Serveringslokalen

En grundläggande förutsättning för restaurangverksamhet är att lokalen är registrerad som livsmedelsanläggning enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004. Det innebär att de livsmedelshygieniska krav som gäller inom EU ska vara uppfyllda och garanterar att lokal och utrustning håller en viss standard. I övrigt gäller de krav på serveringslokalen, köket och matutbudet som finns i alkohollagen.

Läs mer

 • Lyssna

  7 kap. 8 §. alkohollagen (2010:1622) Om marknadsföring.

  8 kap. 4 §, alkohollagen (2010:1622) Stadigvarande tillstånd för cateringverksamhet för slutna sällskap.

  8 kap. 14 §, alkohollagen (2010:1622) Serveringsutrymme för en tillståndshavare eller gemensamt för flera.

  8 kap. 15 §, alkohollagen (2010:1622) Krav på serveringslokaler, köksutrustning och mat m.m. Drinkbar, pausservering

  8 kap. 16 §, alkohollagen (2010:1622) Brandsäkerhet.

  Prop. 1994/95:89, Lokalprövning s. 64-65 och 7 kap. 8 § s. 104.

  Prop. 2009/10:125, avsnitt 11.1 Handläggningen av serveringstillstånd.

  Prop. 2009/10:125, avsnitt 11.2 Cateringverksamhet och 8 kap. 4 § s. 166.

  Prop. 2009/10:125, avsnitt 11.3 Gemensamt serveringsutrymme och 8 kap. 14 § s. 169.

  Prop. 2009/10:125, avsnitt 11.4 Köksutrustning, matutbud och lokal 8 kap. 14-17 §§ s. 169–170.

  Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (FoHMFS 2014:8) om anmälan av lokal för cateringverksamhet, kryddning av spritdryck för servering som snaps och provsmakning.

  Uppdaterad: 2020-04-17 06:52:02

  Direktlänk till frågan