Uppdaterad 29 mars 2022

Frågeområde 4: Servering

Du som ansöker om tillstånd för servering eller provsmakning ska ha kunskaper om de bestämmelser som gäller för servering av alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat för att kunna följa och tillämpa dem på rätt sätt.

Frågor och svar inom detta frågeområde är baserade på 8 kap. alkohollagen (2010:1622), AL. Du ska visa färdighet och förmåga att självständigt tillämpa alkohollagens serveringsbestämmelser vilket krävs för att laglydigt och ansvarsfullt utföra en serveringsverksamhet. Du ska särskilt känna till tillståndshavarens anmälningsskyldigheter och vad som gäller utrymning av serveringsstället samt hur du kan säkerställa ordning och nykterhet på ditt serveringsställe.

Kunskapsmål

Kunskapsmål gällande servering är dels att du ska:

  1. ha kännedom om tillståndshavares skyldigheter som finns i serveringsbestämmelserna, och
  2. känna till vad som krävs för erhållande av serveringstillstånd.

För att förstå alkohollagens serveringsbestämmelser kan du med fördel läsa relevanta avsnitt i förarbetena inför provet. Nedan finner du hänvisningar till tillämpliga bestämmelser och några tips på inläsning.

Läs mer