Rena händer räddar liv En webbplats för bättre handhygien inom vård och omsorg

Varför är rena händer så viktigt?

Handhygien är en del av basala hygienrutiner och en av de viktigaste åtgärderna för att förebygga vårdrelaterade infektioner och smittspridning. God handhygien är också av mycket stor betydelse för att motverka antibiotikaresistens.

Den här webbplatsen är tänkt att hjälpa dig som arbetar med att systematiskt förbättra handhygien inom vård och omsorg. 

Det är en nationell arbetsmodell med fakta, evidens, föreläsningsmaterial och verktyg som hjälper dig att mäta och förbättra. Du hittar även affischer och broschyrer som du gärna får ladda ner, använda och sprida. 

Folkhälsomyndighetens logotyp         SKR:s logotyp

Illustration hur man desinficerar händerna genom att sprida medlet över händerna och sedan rotera fingertopparna i handflatan.

Så tvättar du händerna

Nu är det viktigare än någonsin att du skyddar dig och andra från smittspridning. Hjälp dina patienter och besökare att tvätta händerna på rätt sätt. Ladda ner affischen och sätt upp i offentliga utrymmen.

Så tvättar du händerna (affisch)

WHO står bakom

Materialet i Rena händer räddar liv bygger på en evidensbaserad kampanj från Världshälsoorganisationen. Folkhälsomyndigheten och SKR har anpassat den till svenska förhållanden.

Rädda liv: Tvätta händerna (who.int)

Socialstyrelsens föreskrift

Alla som arbetar inom verksamheter som lyder under hälso- och sjukvårdslagen ska tillämpa handhygien och övriga basala hygienrutiner under vårdarbete.

Basal hygien i vård och omsorg SOSFS 2015:10 (socialstyrelsen.se)

Vårdhandboken

Den nationella Vårdhandboken innehåller kliniska riktlinjer, metodbeskrivningar och verktyg för hur vården bäst kan utföras.

Basala hygienrutiner och arbetsklädregler (vardhandboken.se)