Förbättringsarbete i vård och omsorg

För dig som arbetar med patientsäkerhet och kvalitetsutveckling är sex huvudområden att förbättra särskilt viktiga enligt Världshälsoorganisationen (WHO).

Arbetet med områdena patientsäkerhet och kvalitetsutveckling behöver pågå kontinuerligt och samtidigt:

  • Kontinuerligt stöd och uppföljning av resultat från ledningen.
  • Utbildning och praktiska övningar.
  • Utvärdering och återkoppling av följsamhet och förbrukning.
  • Påminnelser på arbetsplatsen, till exempel genom en stödjande kultur inom arbetsgruppen och affischer. Att regelbundet förändra affischerna och dess placering bidrar till att de fortsätter att uppmärksammas.
  • God patientsäkerhetskultur som hela verksamheten måste arbeta gemensamt med för att den ska upprätthållas.
  • Fortlöpande planering för förbättringsarbete med ansvariga som har både ett uttalat uppdrag och resurser.

Ytterligare en viktig förutsättning är tillgång till tvättställ och handdesinfektion på strategiska platser.

Allmänna förbättringsmodellen

Institute for Health Care Improvement har tagit fram en förbättringsmodell (genombrottsmetoden). Den har använts med stor framgång i projekt på SKR för att förebygga vårdrelaterade infektioner (VRISS).

För att få bäst effekt av genombrottsmetoden bör tre till fyra team på olika enheter jobba med förbättringar samtidigt. Teamen formulerar mål och testar olika små förändringar i liten skala.

Teamen träffas regelbundet och diskuterar förändringsförslag. De provar och utvärderar sina förändringsidéer enligt PDSA-cykeln. De åtgärder som fungerar kan sedan införas på respektive enhet.

Nolans förbättringsmodell

Nolans förbättringsmodell nedan är en del av genombrottsmetoden och den kan även tillämpas av ett enskilt team på en enhet.

Allmän modell för förbättrad handhygien - Sätt upp mål för vad ni vill åstadkomma. Gör mätningar för att se att förändring lett till förbättring. Hitta på nya idéer. Testa.

Publikation