Verktyg för utvärdering

I allt förbättringsarbete är det viktigt att kontinuerligt mäta hur långt man har kommit och återkoppla resultaten i verksamheten.

I materialet Rena händer ingår två verktyg för mätning:

  • självskattning av lokalt utvecklingsarbete
  • mätning av förbrukning av handdesinfektionsmedel.

Självskattning av lokalt utvecklingsarbete

Med hjälp av självskattningen kan man reflektera över var verksamheten står i förbättringsarbetet och vilka resurser som finns tillgängliga samt planera för ytterligare initiativ och förbättringsprojekt.

Självskattningen fungerar som ett diagnosverktyg för att identifiera områden där ytterligare insatser kan göras. Genom att göra självskattningen regelbundet dokumenteras hur processen utvecklas.

Mätning av förbrukning av handdesinfektionsmedel

Undvik att röra saker med rentvättade händer
Foto: Johan Adelgren

Förbrukningen av handdesinfektionsmedel ger ett indirekt mått på följsamheten till handhygien. Det kan ses som ett komplement till de direkta följsamhetsmätningarna som görs genom observation och självskattning. Metod för detta beskrivs på SKR:s webbplats.

Publikationer