Material om handhygien och VRI för nedladdning

Allt material är gemensamt framtaget av Folkhälsomyndigheten och Sveriges kommuner och regioner och ingår i serien Rena händer räddar liv.

Informationsbroschyrer

Utvärderingsmaterial

Affischer och broschyr