Uppdaterad 10 mars 2022

Material

Allt material är gemensamt framtaget av Folkhälsomyndigheten och Sveriges kommuner och landsting och ingår i serien Rena händer räddar liv.

Föreläsningsmaterial

Omslag till presentation: Rena händer räddar liv

En presentation av vårdrelaterade infektioner, hur de uppkommer och hur smittspridning kan motverkas genom god handhygien och följsamhet till övriga basala hygienrutiner. Dessutom finns information om det samlade nationella materialet Rena händer räddar liv från SKR och Folkhälsomyndigheten. Presentationen riktar sig till vård- och omsorgspersonal.

Finns både som bildspel i Powerpoint och som pdf och har ett tillhörande talmanus.

Informationsbroschyrer

Utvärderingsmaterial

Affischer och broschyr