Utbilda i handhygien och VRI

Hur börjar man? Ett viktigt första steg är att utbilda personalen om handhygien, smittspridning och vårdrelaterade infektioner. Praktisk träning av handhygien ska också ingå.

Föreläsningsmaterial

Handflata

En presentation om vårdrelaterade infektioner, hur de uppkommer och hur smittspridning kan motverkas genom god handhygien och följsamhet till övriga basala hygienrutiner. Dessutom finns information om det nationella materialet Rena händer räddar liv från SKR och Folkhälsomyndigheten. Presentationen riktar sig till vård- och omsorgspersonal.

Presentationen finns som bildspel och som pdf och tar cirka 20 minuter att presentera. Det finns ett talmanus.