Frågor och svar om handhygien och VRI

Vanliga frågor om handhygien

Lyssna

Nej, det behöver du inte eftersom du enligt Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2015:10 Basal hygien i vård och omsorg ska desinfektera händerna med ett alkoholbaserat handdesinfektionsmedel, eller annat medel med samma effekt, omedelbart före och efter ett vård- eller omsorgsmoment. Det är tillräckligt för att avlägsna den tillfälliga floran av smittämnen som du kan ha plockat upp från omgivningen, exempelvis i samband med handskakning. 

Uppdaterad
Dela länk till frågan

Lyssna

Noro/sapo-virus saknar hölje och är därför svåra att avdöda med alkoholer. Ofta är det stora mängder virus som behöver avlägsnas när någon är magsjuk. Därför rekommenderas mekanisk rengöring med tvål och vatten före handdesinfektion.

Uppdaterad
Dela länk till frågan

Lyssna

Vissa antibakteriella ämnen kan öka resistensutvecklingen. Det är därför klokt att undvika att använda dessa produkter. I Sverige använder vi inte den typen av tvålar för handtvätt inom vård- och omsorg.

Uppdaterad
Dela länk till frågan

Lyssna

Den högsta bakteriekoncentrationen på våra händer finns under naglarna. Den smutsen är svår att se om man har nagellack. Det blir lätt sprickor och i sprickorna finns högre bakteriekoncentration. Sprickorna kan vara så små att de inte syns. Det är bakgrunden till att du inte ska ha nagellack på fingernaglarna. Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2015:10 Basal hygien i vård och omsorg tar upp det här i paragraf 5. 

Uppdaterad
Dela länk till frågan

Lyssna

Nej inte på arbetet. Det är välkänt att bakteriekoncentrationen är högre vid främmande material på naglarna. Alla konstgjorda material på naglarna bedöms som en risk för smittspridning i vård- och omsorg. Oavsett material kan bakterier samlas i sprickor eller mellan den naturliga nageln och den konstgjorda. Där kommer inte handdesinfektion åt.
Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2015:10 Basal hygien i vård och omsorg tar upp det här i paragraf 5. 

Uppdaterad
Dela länk till frågan

Lyssna

Ja. Huden luckras upp under en tät handske vilket ökar risken för hudbesvär. Använd därför handskar så kort stund som möjligt och bara när det behövs, till exempel i risk för kontakt med kroppsvätskor eller kemikalier. Det är viktigt att händerna är torra när du tar på handskarna.

Uppdaterad
Dela länk till frågan

Lyssna

Nej, det behöver du normalt sett inte. Ett omvårdnadsmoment så som bäddning av en använd säng ska normalt inte innebära att du behöver använda handskar. Sängkläder och patientkläder bär på hudflagor men är i sig inte en anledning till att bära handskar. Här räcker det med handdesinfektion efter avslutat moment. Om sängkläderna är blöta av någon typ av kroppsvätska så ska skyddshandskar användas.

Uppdaterad
Dela länk till frågan

Lyssna

Nej, tvärtom. Många stora studier visar att handdesinfektion är betydligt skonsammare för huden än tvätt med tvål och vatten. Desinfektionsmedlen innehåller återfuktande medel, exempelvis glycerol, som mjukar upp händerna.

Uppdaterad
Dela länk till frågan

Lyssna

Ja, handdesinfektionsmedel är betydligt skonsammare för huden än tvål och vatten. Anledningen är att de flesta handdesinfektionsmedel innehåller återfuktande medel.

Eftersom alkoholen i handspriten kan ge sveda på händerna – inte minst vid eksem – kan man feltolka att det är alkoholen som orsakar hudirritationen. Om man då undviker handdesinfektion och istället tvättar med tvål och vatten, hamnar man i en ond cirkel som bidrar till att irritationen på huden ökar.

Uppdaterad
Dela länk till frågan