Uppdaterad 21 mars 2019

Frågor och svar

Vanliga frågor om handhygien

 • Ska jag undvika att ta i hand när jag hälsar på en patient?

  Nej det behöver du inte eftersom du enligt Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2015:10 Basal hygien i vård och omsorg ska desinfektera händerna med ett alkoholbaserat handdesinfektionsmedel omedelbart före och efter ett vård- eller omsorgsmoment. Det är tillräckligt för att avlägsna den tillfälliga floran av smittämnen som du kan ha plockat upp från omgivningen, exempelvis i samband med handskakning. 

 • Hjälper handsprit mot calici och vinterkräksjuka?

  Noro/sapo-virus saknar hölje och är därför svåra att avdöda med alkoholer. De flesta typer av handsprit har inte tillräcklig effekt mot noro/sapo-virus. Ofta är det stora mängder virus som behöver avlägsnas. Därför rekommenderas mekanisk rengöring med tvål och vatten före handdesinfektion.

 • Påverkar antibakteriella tillsatser i tvål antibiotikaresistensen?

  Vissa antibakteriella ämnen kan öka resistensutvecklingen. Det är därför klokt att undvika att använda dessa produkter. I Sverige använder vi inte den typen av tvålar för handtvätt inom vård- och omsorg.

 • Varför får jag inte ha nagellack?

  Den högsta bakteriekoncentrationen på våra händer finns under naglarna. Den smutsen är svår att se om man har nagellack. Det blir lätt sprickor och i sprickorna finns högre bakteriekoncentration. Sprickorna kan vara så små att de inte syns. Det är bakgrunden till att du inte ska ha nagellack på fingernaglarna. Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2015:10 Basal hygien i vård och omsorg tar upp det här i paragraf 5. 

 • Får jag ha lösnaglar eller förstärkta naglar?

  Nej inte på arbetet. Det är välkänt att bakteriekoncentrationen är högre vid främmande material på naglarna. Alla konstgjorda material på naglarna bedöms som en risk för smittspridning i vård- och omsorg. Oavsett material kan bakterier samlas i sprickor eller mellan den naturliga nageln och den konstgjorda. Där kommer inte handdesinfektion åt.
  Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2015:10 Basal hygien i vård och omsorg tar upp det här i paragraf 5. 

 • Kan handskar ge hudproblem?

  Ja. Huden luckras upp under en tät handske vilket ökar risken för hudbesvär. Använd därför handskar så kort stund som möjligt och bara när det behövs, till exempel i risk för kontakt med kroppsvätskor eller kemikalier. Det är viktigt att händerna är torra när du tar på handskarna.

 • Behöver jag ha handskar när jag bäddar en säng?

  Nej det behöver du normalt sett inte. Ett omvårdnadsmoment så som bäddning av en använd säng, ska normalt inte innebära att du behöver använda handskar. Sängkläder och patientkläder bär på hudflagor men är i sig inte en anledning till att bära handskar. Här räcker det med handdesinfektion efter avslutat moment. Om sängkläderna är blöta av någon typ av kroppsvätska så ska skyddshandskar användas.