Handhygiendagen 5 maj

WHOs årliga handhygiendag stödjer personal inom vård och omsorg i arbetet med att förbättra handhygienen. God handhygien förebygger smittspridning och vårdrelaterade infektioner, då bromsar vi även antibiotikaresistens. Rena händer räddar liv!