Allt du vill veta om handhygien

Materialet Rena händer räddar liv innehåller

Affischer i A4

  • Så desinfekterar du händerna (vårdpersonal)
  • Så spritar du händerna (patient)
  • Ta dig tid till handhygien
  • Handhygien är väl använd tid

Broschyrer

  • Allt du vill veta om handhygien
  • Modell för förbättrad handhygien
  • Viktigt med handhygien
  • Viktigt med handskar
  • Mät förbrukningen

Affischer och broschyrer för nedladdning och tryck

Material om god handhygien på andra språk

Föreläsningsmaterial

En presentation om vårdrelaterade infektioner, hur de uppkommer och hur smittspridning kan motverkas genom god handhygien och följsamhet till övriga basala hygienrutiner. Dessutom finns information om det nationella materialet Rena händer räddar liv från SKL och Folkhälsomyndigheten. Presentationen riktar sig till vård- och omsorgspersonal.

Presentationerna finns som bildspel och som pdf. De har ett tillhörande talmanus:

Presentation 2017 färdigt bildspel: Rena händer räddar liv (Powerpoint bildspel, 2 MB)

Presentation 2017: Rena händer räddar liv (PDF, 2 MB)

Talmanus 2017: Rena händer räddar liv (PDF, 86 kB)

Egen logotyp

Lägg gärna till din egen logotyp i materialet. Kontakta din informations- eller kommunikationsbyrå, eller ett tryckeri om du behöver hjälp.

Vi som står bakom materialet

Materialet Rena händer räddar liv har tagits fram i samarbete med företrädare för kommuner och landsting, Svensk Förening för Vårdhygien och Smittskyddsläkarföreningen. Det baseras på den dokumentation som WHO publicerat i samband med lanseringen av en global handhygienkampanj (Clean Care Is Safer Care) men har anpassats till svenska förhållanden.