Bli en antibiotikasmart vatten och avlopp-verksamhet

Den kommunala vatten- och avloppssektorn (VA) producerar och levererar dricksvatten och tar hand om och renar avloppsvatten på ett miljömässigt riktigt sätt.

VA-verksamheter har därför en viktig roll i arbetet för ett antibiotikasmart Sverige. Genom att hantera vatten och avlopp på ett hållbart sätt, kan VA-sektorn till viss del förhindra spridningen av resistenta mikroorganismer. VA-sektorn kan även bidra med kunskap kring spridningen av antibiotikasubstanser och antibiotikaresistenta mikroorganismer i miljön.

Exempel: Samverkan, regelbundna mätningar samt förebyggande- och kunskapsskapande arbetssätt.

Pilotverksamheter inom vatten- och avlopp-verksamheter testar kriterier

Under 2022 har följande pilotverksamheter testat kriterierna och i nuläget pågår en utvärdering av dessa inför lansering i stor skala.

Nyheter inom antibiotikasmarta vatten- och avloppverksamheter

Vatten som rinner ur ett avloppsrör.