Bli en antibiotikasmart vatten- och avloppsverksamhet

Den kommunala vatten- och avloppssektorn (VA) producerar och levererar dricksvatten och tar hand om och renar avloppsvatten på ett miljömässigt riktigt sätt.

VA-verksamheter har en viktig roll i arbetet för ett antibiotikasmart Sverige. Genom att hantera vatten och avlopp på ett hållbart sätt, kan VA-sektorn till viss del förhindra spridningen av resistenta mikroorganismer. VA-sektorn kan även bidra med kunskap kring spridningen av antibiotikasubstanser och antibiotikaresistenta mikroorganismer i miljön.

Kriterierna har tagits fram i samverkan och dialog

Kriterierna för en antibiotikasmart vatten- och avloppssektor har tagits fram i samverkan och i dialog med berörda aktörer inom ramen för initiativet Antibiotikasmart® Sverige.

Kriterier har tagits fram som ska belysa viktiga områden att arbeta med för att motverka spridning av antibiotikasubstanser och antibiotikaresistenta mikroorganismer i samhälle och miljö. Syftet med kriterierna är att skapa engagemang, ge inspiration och att stimulera till förbättringsarbete. Genom att uppfylla kriterierna är målet att VA-verksamheterna, både genom samverkan, regelbundna mätningar samt förebyggande- och kunskapsskapande arbetssätt, ska bidra till en god och hållbar antibiotikahantering.

Nivån på kriterierna har satts för att vara inspirerande och framåtsträvande, samtidigt som de ska kunna uppfyllas av den stora bredd VA-verksamheter som finns i Sverige. VA-verksamheter som uppfyller kriterierna kan ansöka om att bli diplomerade.

Kontakta oss och bli antibiotikasmart

Är du intresserad av att veta hur din verksamhet kan arbeta med kriterierna?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.

Läs mer

Vatten som rinner ur ett avloppsrör.