Friskare förskola - bli en antibiotikasmart förskola

Infektioner är vanligt bland barn i förskoleåldern, och sprids lätt i förskolan eftersom många vistas tillsammans på en begränsad yta.

Genom att arbeta systematiskt med hygien, smitta och infektioner på förskolan är det möjligt att minska risken för smittspridning. Det i sin tur främjar såväl barnens som personalens hälsa, och kan bidra till att barn i högre grad kan delta i den pedagogiska verksamheten. Dessutom bidrar en minskad smittspridning till att barn, personal och närstående kan slippa infektioner och onödiga antibiotikabehandlingar.

Kriterierna för förskolan fokuserar på kunskap om smitta och infektioner och tillvägagångssätt för att förebygga och hantera dem. Istället för antibiotikasmart förskola, kallar vi dem för en friskare förskola.

Exempel: Förskolan arbetar med sina rutiner för hygien och städning och har pedagogiska aktiviteter för barnen om hälsa och hygien.

Pilotförskolor testar kriterier

Just nu testar följande pilotverksamheter kriterierna, som ska utvärderas under våren 2023.

Annat material

Barn och vuxna i reflexvästar har samlats runt en surfplatta.